DOPIS ANARCHISTY Z WHEELING CREEK KE STÁVCE HORNÍKŮ (1894)

Drill, O., 16. června 1894

Ctěná redakce Dělnických Listů!

Musím vám sděliti poměry horníků ve Wheeling Creek. Když po šestitýdním boji vzdor všemu napomínání nepřestalo se po dráze C. L. & W. vozit skébské (stávkokazecké) uhlí z West Virginie, usnesli se stávkáři že uhelné vlaky zastaví. To se též 2. června 1894 stalo. Vlaky byly beze všeho násilí zastaveny a do nádraží zpět poslány. Lid byl klidný, ale celých 7 dní ve dne i v noci stál na stráži. Kapitalistické listy hlásaly do světa, že stávkáři ve Wheeling Creek spálili mosty, roztrhali dráhu a podobné nepravdy, jen aby veřejnost pobouřily a vynutili si vojsko. A to se jim podařilo.

Dne 8. černa 1894 večer přibyla milice ve vlaku o 215 kárách se šesti děly a na druhý den ještě vlak o 17 vozech, tak že v neděli se Wheeling Creek jen hemžil miličáky. K srážce žádné nepřišlo, jelikož lid byl klidný a milice neměla žádnou příčinu k  zakročení.

Od té doby se ovšem skébský uhel dováží, ale v menším množství, jelikož prý je někde zbořený most. Také se žádný neodváží zastavit vlak.

Mezi dělníky a miličáky je nejlepší přátelství, stýkají se spolu a společně popíjí v  saloonech, což tu bohatou holotu bolí. Než co je vše plátno, když vildcové (svůdcové) horníků dělníky zaprodávají, jak tomu všecky okolnosti nasvědčují.

President McBride chce, by se šlo za 60 ctů. od tůny dělat. Směle můžeme říci, že stávku McBride vyhrál, ale hornici ji prohráli; kdyby jí byli horníci vyhráli, byl by McBride prohrál. Kdy už konečně hoxmictvo prohlédne? Jak dlouho se nechá vodit za nos? Josef Pešek.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 23.06.1894, č. 34