DOPIS ANARCHISTY Z WILMERDING (1894)

Wilmerding, Pa.

Ctěná redakce Dělnických Listů!

My jsme zde dosud na stávce a já jsem od 1. března 1894 ještě o práci ani nezavadil. Stávka trvá dosud v nezměněném stavu, vzdor tomu, že všecky kapitalistické noviny prohlašují, že jest stávka uhlokopů po celé Americe skončena.

Zde jest tomu docela jinak. Nám zde nastává nyní teprvé ten nejkrutější boj. New York, Cleveland Gas & Coal Co. si umínila, že nebude více platit než 55 centů od tuny velkého uhlí a stávkáři si zase umínili, že nebudou dříve pracovat, dokud společnost nebude platit distriktní ceny, to jest 69 centů od tuny. Nám není jinak možno, vždyť bychom za 55 centů od tuny při největší dřině nevydělali ani na to nejnutnější.

Společnost započala 3. srpna pracovat se skéby. Své staré dělníky vyházela i s rodinami z baráků a jsou to většinou Češi. Bída jest mezi lidem veliká a pomoc odnikud nejpřichazí. Nepoužije-li Hornická unie všech prostředků k naší obraně a pomoci, bude nepochybně boj náš ztracen. Tím by byla zase zasazena velká rána všem uhlokopům v pittsburském uhelném distriktu.

Až dosud pracuje na pěti dolech v našem okolí všech skébů i se šerify 66, to jest asi 20 šerifů, kteří mají větší strach než stávkáři.

Rád byl bych si předplatil Dělnické Listy, poněvadž vidím, že poctivě háji práva dělnická a úplně souhlasím s vašimi náhledy, jak píšete. Pro velkou bídu nemohu však ještě předplatné zapraviti. Přeji vám mnoho zdaru a volám jen tak dále! Dělnické Listy měl by čisti každý dělník český.

Na zdar!