DOPIS ANARCHOKOMUNISTŮ Z NEW BEDFORD, 21.12.1893


New Bedford, Mass, 21. prosince 1893.

Ctěná redakce „Dělnických Listů!“

Schůze, kterou spolek náš dne 17. prosince 1893, odbýval, byla velmi četně navštívena. A přijati byli čtyři noví členové. Mimo rozhovoru o panující krisi, byla též projednávána záležitost našeho orgánu, „Dělnických Listů.“ Bylo poukázáno, že již ve třech číslech byly tak malé příjmy dosvědčeny, tak že kdyby se to mělo ještě asi dvakrát opakovat, že by list náš musel nevyhnutelně padnout! Všichni přítomní se vyslovili, že časopis „Dělnické Listy“ jsou jedním z nejlepších časopisů dělnických, jaký jen kdy v české řeči vycházel a že jest tudíž povinností každého pokročilého dělníka, by jej co nejvíce podporoval. Naříkat na lhostejnost indiferentního lidu, když sami nic nečiníme, bylo by pro nás nedůstojné, neb nyní jest právě čas, aby každý soudruh dokázal, že to s hnutím dělnickým mysli upřímně.

Několik přítomných se přihlásili, že si „D. L.“ předplatí a pak přijat jednohlasně návrh, aby spolek náš odbýval v sobotu dne 30. prosince 1893 „Sylvestrovou zábavu“ a čistý výtěžek má být věnován ve prospěch „Dělnických Listů.“

An téměř všichni zdejší krajané si časopis onen chválí, tu jest naděje, že bude návštěva hojná. Pročež, kdo se chceš upřímně pobavit a zároveň našemu výtečnému bojovníku „Dělnickým Listům“ hmotné podpory poskytnout, ten dostav se v sobotu dne 30ho t. m. v 7 hodin večer do černé čtvrtě.

Na shledanou,

Výbor.

Dělnické listy č.9, 30.12.1893