DOPIS ČDVS CHICAGO TISKOVÉMU VÝBORU (1894)

Chicago, dne 12. června 1894.

Ctěnému „Tiskovému Výboru“ v N. Y.

Soudruzi! Váš dopis, jakož i půlletní zprávu orgánu strany „Dělnických Listů,“ byly v poslední schůzi Českého dělnického vzdělávacího spolku v Chicagu čteny a usnešeno pak „tiskovému výboru“ odepsati, v tom znění, že na žádný návrh tiskovým výborem nám předložený přistoupiti nemůžeme, anto většina naších soudruhů s velkou bídou jen jen živoří a náš Český Dělnický Vzdělávací Spolek jest v takém stísněném stavu, že ani nájemné (z místnosti) platit nemůže.

Co se týče náhledu vašeho, by přišly na zadní stranu „Dělnických Listů“ ohlášky, proti tomu nic nenamítáme, ale dáváme tiskovému výboru úplnou vůli, by jednal dle svého přesvědčení, by jen „Dělnické Listy“ za každou cenu byly udrženy. Jinak s  orgánem strany souhlasíme a zvláště polední čtyry čísla svou látkou každého uspokojují.

Co „Dělnickým Listům“ můžeme slíbiti, jest, že naši soudruzi se budou starat o jejich rozšíření.

Dále Český Dělnický Vzdělávací Spolek prohlašuje, že vždy při zásadách Pittsburgského prohlášení setrval a setrvá při nich i nadále, ačkoliv jest přesvědčen, že ona proklamace z Pittsburgského sjezdu v mnohém ohledu jest nedostačitelná, modernímu komunistickému anarchismu nevyhovující, takže naší novopečení reformátoři, ve svůj prospěch lehce jí překroutili mohou.

Za Česko-Dělnický Vzdělávací Spolek v Chicagu, Matěj Hodek, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 23.06.1894, č. 34