DOPIS FRANTIŠKA CHOURY A PROVOLÁNÍ CLEVELANDSKÝCH ANARCHISTŮ K SVORNOSTI A PROTI STĚHOVÁNÍ DĚLNICKÝCH LISTŮ Z NEW YORKU DO CLEVELANDU (1896)

Při poslední schůzi Česko dělnického vzdělávacího spolku Jan Žižka v Clevelandu, měli jsme zase několik dopisů, klonících se na stranu jednu a pomlouvajících stranu druhou, ač obě strany náleží k Mezinárodní Dělnické jednotě Proto si náš spolek přeje, aby dopisy stranickými byl ušetřen; my nechceme býti žádnými soudci jednotlivců z jiného státu neb města, to náleží soudruhům v místě bydlícíma ne nám. To, co sobě přejeme jest, aby všichni soudruzi vyhostili ze svého srdce osobní zášť; kde stává nepřátelství, nechť v zájmu naší společné a nám všem tak svaté věci, sobě podají pravice k míru a svornosti. Zbraň naši obraťme místo proti sobě, proti stávající společnosti, proti falešným vůdcům dělnictva, proti flanďákům jakéhokoli vyznání; pracujme všichni společně na jedné roli bratrsky a svorně podkopávejme základy států a pomáhejme k uspíšeni sociální revoluce — tak se ukážeme, co praví anarchisti! Dále sobě přejeme, by tiskový výbor nepřipustil do Dělnických Listů žádný dopis, který by přímo neb nepřímo urážel druhého soudruha, ať ten dopis píše X. nebo fix — to jest vše jedno. Dělnické Listy nenáleží jednotlivci, nýbrž celku a ten celek sobě zajistě nepřeje čisti urážky soudruha jiného. Kdo má chuť si vylít svou osobní zášť na někom, ať tak učiní v soukromém dopise, aneb ať si vydá leták za své peníze; list náš jest nám k agitaci, k poučení a vzdělání a ne, abychom v něm četli výčplechy proti jednotlivým soudruhům. Též činí se nabídky, by Dělnické Listy přišly do Clevelandu. Soudruzi! Uvažte vše chladně a bez všeho předsudku; proč jsou Dělnické Listy ohroženy v New Yorku? Odpověď jest lehká. Pro osobní zášť, nesvornost a umíněnost a nemohou-li dnes Dělnické Listy vycházet v New Yorku, tak též nebudou moci vycházet v Clevelandu, ani v kterémkoli jiném městě. S přeložením časopisu ještě nevymizela zášť a proto, přijde-li list jinam, tážou se prvně, kdo je v administraci a dle toho se pak řídí; buď pro list pracují, aneb jej ubíjí. Náš náhled jest ten, že Dělnické Listy jsou dosti dobré v New Yorku a za peníze, které bychom vydali stěhováním do jiného města, můžeme udělat kus dobré agitace. Nechte Dělnické Listy kde jsou a udržení jejich záleží na naši svorné a pospolité činnosti soudruhů a skupin. Proti nám stojí dnes všecky vlády, s celým soudním a vojenským aparátem, všecky náboženské sekty s flanďáky v čele, všichni vůdcové odborových organisací, sociální demokraté a většina ujařmeného a porobeného dělnictva; my pak, obklopeni ze všech stran nepřáteli, míříme ostří zbrani proti sobě a nepřátel sobě nevšímáme. Soudruzi! Nám jest dnes solidarity a svornosti více třeba, než kdy jindy; proto buďme komunistickými anarchisty a ne klepavými babami. Kdo nemůže ze svého srdce osobní zášť vyhostiti, udělá lépe, když z hnutí vystoupí a nebude jeho postup zdržovati osobními třenicemi. Za Č. D. V. S. Jan Žižka František Choura. Cleveland 17. května 1896.

František Choura (1852–1921)