DOPIS NEWBEDORSKÝCH ANARCHISTŮ K TEXTILNÍ STÁVCE (1894)

New Bedford, Mass., 5. září 1894.

Největší stávka textilního dělnictva, jaké zdejší město dosud nevidělo, jest v  plném proudu a na nějaké vyrovnání není dosud žádná naděje. Tovární zlodějové od svého nového loupežného výpadu upustit nechtějí a my za tu žebráckou mzdu pracovat nemůžeme.

Jest nam tudíž stejné, máme-li hladovět v továrně anebo na ulici. Náš dřívější výdělek byl od pěti do šesti dolarů týdně a z toho nám ještě chtějí ukrásti 10 procent. Celkem nás stávkuje v New Bedford 10,000 a ve Fall River asi 20,000.

Jak tento zoufalý boj hladového lidu ku záchraně svého bídného života skončí, ukáže budoucnost.

Jménem zdejšího vzdělávacího spolku mám vám oznámiti, že spolek náš úplně souhlasí s oněma dvouma dopisy, které byly v posledních číslech „Dělnických Listů“ uveřejněny a kde naši soudruzi ze západu protestovali proti nesvobodomyslnému vystupování „svobodomyslného“ časopisu „Dennice Novověku“ vůči hnutí dělnickému.

Kdo na jedné straně brečí nad tou nespravedlností a tyranií, která se na tom ubohém pracujícím lidu páše a láme dřevce prd svobodu všeho lidu a na druhé straně oblizuje kníry ruskému tyranu a vůdci panamských zlodějů, ten nemůže býti nic jiného než — pokrytec. Pročež pozor!

Jménem Č. D. V. Spolku Dopisovatel.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 15.09.1894, č. 46