DOPIS Z CHICAGA DĚLNICKÝM LISTŮM (1894)

Chicago, únoru 1894.

Ctěná redakce „Dělnických Listů“

Oznamuji vám že si přeji odbírat ,,Dělnické Listy“, neb jsem se přesvědčil, že časopis tento je neohrožený zastánce práv ujařmovaného proletáře. Pročež by měli všichni uvědomělí soudruzi a dělníci odbírat „Dělnické Listy“ a ne vodnatý „Hlas Lidu“. Nebo kdo jde do boje proti kapitálu s volebním lístkem, jest šílenec nebo blbec. Učinil by lépe, kdyby šel na vlky s hadrem v  ruce.

S revolučním pozdravem, Fr. W.