DOPIS Z NEW BEDFORFD DĚLNICKÝM LISTŮ (1894)

NeW Bedford, Mass., 17. května 1894.

Ctěná redakce „Dělnických Listů!“

V poslední naší schůzi předčítán byl dopis tiskového výboru a jednohlasně přijato, za adresář v našem orgánu zaplatit. Za tímto účelem sešli jsme se již dvakráte k soukromé zábavě a vytěžili jsme dva dollary. V zábavách budem pokračovat a doufáme, že do roka zaplatíme náš adresář několikrát.

Co se agitace ve prospěch „Dělnických Listů“ v našem městě týče, nemůžeme Vás mnoho potěšit. Po celé půlletí docházelo na jednatele 20 čísel, z nichž 14 každý týden bylo rozdáno mezi zdejší Čechy pro agitaci, takže není zde ani jedna česká rodina, která by nebyla „Dělnické Listy“ dostala několikrát do rukou, avšak vše marně!

Nahlížíme, že české dělnictvo začíná šetřit teprvé u dělnického časopisu. Usnesli jsme se, žádná čísla více zadarmo nerozdávat, neb nám také žádná manna z nebe nepadá. Kdo pak si chce „Dělnické Listy“ předplatit, neb aspoň každý týden číslo za 5 centů odkoupit, ten nechť se přihlásí u soudruha Jana Kuthana, který každému s radostí poslouží!

Jménem Arbeiterbundu tajemník.