Duch českého severu (1897 až 1898 a 1902)

Anarchistický časopis pod názvem Duch českého severu začal prvně vycházet již v letech 1897 až 1898, vedl ho místní anarchista Martin Zikmund z Duchcova. Z jakých důvodů bylo jeho vydávání zastaveno, není známo. Každopádně se se stejnojmenným časopisem setkáváme opět v roce 1902.

časopis Duch českého severu

Druhý časopis Duch českého severu navazoval na předchozí anarchistická periodika Horník, posléze přejmenovaný na Hornické listy. O vydávání časopisu rozhodla Konference neodvislých horníků konaná v Nových Verneřicích dne 6.dubna 1902, která vydáváním pověřila anarchisty Tomeše Kašeho a Hynka Holuba z Duchcova.

Tomeš Kaše (1858–1910)

Vydáván je pod hlavičkou Orgán neodvislých socialistů. Vychází jako čtrnáctideník, každou první a třetí středu v měsíci.

Vydavatelem a zodpovědným redaktorem, jak určila hornická konference, se stal Hynek Holub, asi nejproslulejší severočeský anarchista, vždyť jeho jméno dobře znalo i každé hornické dítě.

Hynek Holub (1855–1944)

Nenáviděn místní honorací za své anarchistické aktivity, zejména za zorganizování úspěšné školní stávky českými školáky v boji za české školy, kterého se aktivně účastnilo taktéž anarchistické hnutí, nemohl nikde sehnat střechu nad hlavou. Naštěstí se Hynka Holuba, společně s jeho manželkou a dětmi, ujala rodina hostinských Menclů, která mu poskytla azyl v jejich hostinci.

Redakce, administrace a expedice tudíž sídlila v hostinci U Menců v tehdejší Osecké ulici číslo 283 v Duchcově.

Hostinec U Menclů stával na Osecké ulici v místě dnešního supermarketu LIDL.

Po delší nemoci Barbory Holubové, manželky Hynka Holuba, která několikrát projevila svoji důvtipnost a pomohla zachránit nová vydání před konfiskací během policejních razií přestal Duch českého severu vycházet. V návaznosti na zaniklý časopis, začaly ovšem vycházet noviny Omladina v Nových Verneřicích u Mostu, Hrobu a Lomu v letech 1903 až 1905.