Důvěrná schůze Spolku hornicko hnutníckého 10. března 1907 v Lomu

Dne 10. března 1907 se odbývala důvěrná schůze anarchistů ze spolku hornicko hnutníckého v Lomu, na programu byly volby do Bratrské pokladny na dole Jan v Lomu a na dole Gutman v Lomu, kde byla zrušena vítězná volba anarchisty Františka Brda za hornického delegáta tzv „staršího“ do bratrské pokladny. O průběhu jednání této důvěrné schůze nás seznamuje svým článkem místní anarchistický předák Alois Bašus na Stránkách „Komunny:

Usneseno volby do Bratrské pokladny na důlu „Jan“ v Bruchu zrušit, poněvadž lístky volební byly rozdány jen na 3 dni před volbou. Dále usneseno vyslat deputaci hned den 11.března 1907 na horní úřad, kde se má okamžitě podat rekurs za tím účelem, by byla konána volba nová.“

Na dole Gutman byla provedena starších do nemocenské pokladny do výboru, kde nejvíce hlasů obdrželi Švamberg a kamarád Franta Brda, jelikož ani první ani druhý většinu hlasů neměli, prodělána ve třech dnech volba užší, kde zvolen velkou většinou kamarád náš Franta Brda. Jelikož ale se snad náš kamarád Brda pánům nezamlouval vzpomměli si oni, že prý si horní úřad vzpomněl a nařídil, že volba užší jest neplatnou a platí volba první. Proč nevíme, ale víme dobře, že Švamberg uměl a umí dobře kývat jak si páni přejí. Každý nechť posoudí sám, co asi může takový starší pro lid učinit, když ani mezi horníky nikdy nepřijde, když se o něčem radí. A také dle toho zastupuje svůj závod a ne nás. Záleží na nás všech přítomných na schůzi a usnášíme se na následujícím:

My horníci z dolu Gutman na každý způsob od oné volby užší nepovolíme a zdali bude zrušena volba druhá, kde zvolen byl většinou Franta Burda, musí být zrušena volba první a ustanoví se volba nová, kde se zvolí zas onen koho, my si sami přejeme a který se pánům nezamlouvá. Pak-li se to nespraví zde, půjdeme dále“.