Důvěrná schůze uhlířů v Praze svolaná anarchisty 5.srpna 1906

V neděli dne 5.srpna 1906 dopoledne byla anarchisty z Politického spolku Vilém Körber v Čechách svolána do velkého sálu hostince „U Velké Prahy“ na Královských Vinohradech důvěrná schůze uhlířů s programem „Uhelná lichva a volný nákup uhlí“. Přednášel člen Politického spolku Vilém Körber a sám uhlíř Václav Koza, který poukázal na dnešní způsob uhelného obchodu a intriky velkoobchodníků. Aby se situace zlepšila, navrhoval vlastní organizaci a vlastní noviny, aby se veřejnosti vysvětlily lži, že jsou uhlíři viníky zdražování uhlí. Pro začátek navrhnul psaní článků uhlíři do přátelských listů vedených anarchisty – Hornických listů, Bezvládí a Proletáře. Koza zkritizoval Společenstvo uhlířů a navrhl: „Musíme sami si pomoci a společně s havíři ruku v ruce pracovat k zlepšení svých postavení. Jen tak dojdeme cíle. Jsme jednoho oboru lidí, havíři jako my, třeba jen poznat se a pracovat.“ Jeho slova byla doprovázena potleskem přítomných. Slova se ujal předseda společenstva uhlířů Veselý, avšak byl argumentačně smeten Kozou a Körberem. Poté vystoupili s poznámkami ještě uhlíři Steinhauser a Hedvik. Schůzi ukončil Václav Koza oznámením o konání další širší schůze uhlířů v neděli na stejném místě, Schůze byla ukončena se slibem přítomných, že na příští schůzi budou co nejhojněji agitovat.