Dvouletá základní slavnost Odborově kooperativní spolek „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova (1907)

Anarchisté z Odborově kooperativního spolku „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova uspořádali 21. července 1907 dvoletou základní slavnost. Slavnost začínala ve dvě odpoledne přednáškou na téma „Výchova mládeže“ a „Činnosti spolku“, kterou přednesl starosta České federace všech odborů a přední anarchosyndikalista Antonín Řehoř. Antonín Řehoř dle sdělení anarchosyndikalistického listu Komuna: „Objasnil celkový stav českého severu za doby 20.let. Vyličuje pravdivý příběh všech sociálních zápasů se všemi jejich světlými i stinnými stránkami, přechází k době, kdy v dělnictvu severočeském ujímá se idea anarchismu. Zmiňuje se o všech pracích, jež v kulturním i hospodářském boji byly podnikuty anarchisty. Pokud se týče otázky školské ukazuje zvlášť na další kroky, jež nám třeba činiti. Řeč svoji ukončil za všeobecného souhlasu přítomných. Poté následoval koncert a deklamační zábavám, na které hráli osečtí tamburaši v čele se sbormistrem Josefem Šeflem, jinak též předním anarchosyndikalistou a členem ČFVO. Dne 28. července 1907 pak tento spolek konal svoji valnou hromadu.

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)