F. HLAVÁČEK: KOMUNA BUĎ NÁM VZOREM I POUČENÍM (1894)

V největší tísni, zoufalství a tlaku,  
uprostřed března náhle z temných mraků
vyšlehnul blesk a oheň vzpoury vzplanul.
Ten lid, jenž hlad a muka robství snášel,
hle, poznal se a cestu rázem našel
ku svobodě, po níž tak dlouho práhnul.

Rozmachem obra v revolučním boji,
dokázal slavné svrchovanost svoji,
když jařmo svrh a komunu si zřídil.
A Paříž, obležena kol svých prahů
a strýzněna od franko-pruských vrahů,
zajásala, když tyran z ní se klidil.

O Paříži! ty město velkých činů!
jen jednu tobě vyčítáme vinu: —
že vítězství své dalas vyrvat sobě!
O Paříží! ty revolucí máti,
hleď omylů a chyb se vystříhati,
až k revoluci sáhneš v příští době!

Již nová zas se katastrofa blíží,
lid sténá pod hroznou tyranství tíží
a chystá se, by dobyl si svá práva.
Březnoví reci, vy mu buďte vzorem,
nechť udrží však, co dobyde vzdorem,
ať volné komuny zas vzejde sláva!

František Josef Hlaváček

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 03.03.1894, č. 18

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)