F. HLAVÁČEK: KOMUNA BUĎ NÁM VZOREM I POUČENÍM (1894)

V největší tísni, zoufalství a tlaku,

uprostřed března náhle z temných mraků

vyšlehnul blesk a oheň vzpoury vzplanul.

Ten lid, jenž hlad a muka robství snášel,

hle, poznal se a cestu rázem našel

ku svobodě, po níž tak dlouho práhnul.

Rozmachem obra v revolučním boji,

dokázal slavné svrchovanost svoji,

když jařmo svrh a komunu si zřídil.

A Paříž, obležena kol svých prahů

a strýzněna od franko-pruských vrahů,

zajásala, když tyran z ní se klidil.

O Paříži! ty město velkých činů!

jen jednu tobě vyčítáme vinu: —

že vítězství své dalas vyrvat sobě!

O Paříží! ty revolucí máti,

hleď omylů a chyb se vystříhati,

až k revoluci sáhneš v příští době!

Již nová zas se katastrofa blíží,

lid sténá pod hroznou tyranství tíží

a chystá se, by dobyl si svá práva.

Březnoví reci, vy mu buďte vzorem,

nechť udrží však, co dobyde vzdorem,

ať volné komuny zas vzejde sláva!

František Josef Hlaváček

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 03.03.1894, č. 18

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)