Federace bezvěrců ČAF (1912 – 1914)

Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Do 20. května roku 1913, tedy za půl roku od vyhlášení se přihlásilo 810 anarchistů, 428 anarchistek a 434 dětí z takto smýšlejících rodin, celkem tedy 1672 osob. V září 1913 se seznam bezvěrců rozrostl o 1863, nepočítaje asi 300 neplnoletých dětí, které vystoupily z církve po dovršení věku 14-ti let.

Neúplný seznam přihlášených anarchistů a anarchistek:

VÁVRA Josef z Hrádku u Liberce

KUPCOVÁ Josefa z Hrádku u Liberce

KOS František z Košťan u Teplic

PEJCHAR Cyril z Košťan u Teplic

PEJCHAR Jan s manželkou z Košťan u Teplic

LIBE František z Krásného Března u Ústí nad Labem

KOVÁŘ František z Ledvic

KOVÁŘOVÁ Emílie z Ledvic

KŘENKOVÁ Růžena z Třebušic

MALÝ Karel z Horního Růžodolu u Liberce

HLAVA Josef z Horního Růžodolu u Liberce

HUŽERA Jan z Horního Růžodolu u Liberce

VYHLÍDKOVÁ Bohuslava z Horního Růžodolu u Liberce

DĚDEČKOVÁ Johana z Horního Růžodolu u Liberce

STEINZOVÁ Marta z Horního Růžodolu u Liberce

STEINZOVÁ Františka z Horního Růžodolu u Liberce

NEVOLNÝ František z Horního Růžodolu u Liberce

BÍLEK Antonín z Horního Růžodolu u Liberce

JIRÁSKO Bohumil z Horního Růžodolu u Liberce

VÁCLAVÍKOVÁ Zdeňka z Horního Růžodolu u Liberce

KROPÁČEK Jan z Horního Růžodolu u Liberce

HLAVÁČ František z Horního Růžodolu u Liberce

VALENTA Josef z Berouna

VALENTOVÁ Františka z Berouna

MENEC Antonín z Křížlice

POCHMAN Josef z Ledvic

POCHMANOVÁ Antonie z Ledvic

POCHMAN František z Ledvic

POCHMAN Jaroslav z Ledvic

MALINA Rudolf z Ledvic

SVOBODA František z Ledvic

RÝDVAL Josef z Ledvic

DEJM Antonín z Ledvic

ZEMEK Emanuel z Kopist

BLÁHA Václav z Kopist

PLITZ Vladimír z Kopist

POKORNÝ Alois z Kopist

POKORNÁ Anna z Kopist

DVOŘÁK Jan z Kopist

BÖHM Oldřich z Kopist

SÁDLO Vojtěch z Kopist

SÁDLO Václav z Kopist

ŠVEC Emanuel z Kopist

ŠTĚPÁNEK Karel z Kopist

ŠTĚPÁNKOVÁ Barbora z Kopist

BRABCOVÁ Anna z Kopist

BAŽANT Jan z Kopist

BAŽANTOVÁ Otílie z Kopist

ZÍTA František z Kopist

ZÍTOVÁ Pavlína z Kopist

MORÁVEK Antonín z Hrádku u Liberce

TARANT František z Hrádku u Liberce

MORÁVEK Josef z Hrádku u Liberce

ŽÁČEK Karel z Hrádku u Liberce

BRIKNER Josef z Hrádku u Liberce

MELICHAR Josef z Hrádku u Liberce

KOUSALOVÁ Františka z Hrádku u Liberce

MARTINCOVÁ Růžena a syn z Hrádku u Liberce (dříve Turnovsko)

HOŘICKÝ Josef z Hrádku z Ledvic

ŠPAČEK Václav z Motyčína

TROJÁNEK Josef a žena z Ledvic

VALACHOVIČ M. a žena z Růžodolu u Mostu

VONDROUŠ Eduard z Hořic

VONDROUŠOVÁ Anna z Hořic

BLAŽEJ Jan z Hořic

ŠULC František z Hořic

KALHAUS Josef z Bílého Potoka pod Smrkem (Weissbach)

RŮŽIČKA Adolf z Dolního Jiřetína

RŮŽIČKOVÁ M. z Dolního Jiřetína

MÜLLER J. z Dolního Jiřetína

SOUKUP Štěpán z Dolního Jiřetína

KOBRČ Josef z Želánek u Duchcova

KOBRČOVÁ Marie z Želánek u Duchcova

HUDEČKOVÁ Jenička z Všechlap u Duchcova

FEIERFEILOVÁ Anna z Všechlap u Duchcova

ČERNÝ František ze Záluží u Mostu

SOMR Josef ze Záluží u Mostu

FIŠEROVÁ Anežka ze Záluží u Mostu

FIŠEROVÁ Klotylda ze Záluží u Mostu

KOŠEK František ze Záluží u Mostu

FEIRFEIL František ze Záluží u Mostu

VICH František ze Záluží u Mostu

VESELÝ Jan z Želánek u Duchcova

VESELÁ Augustina z Želánek u Duchcova

DVOŘÁK Václav z Želánek u Duchcova

DVOŘÁKOVÁ Marie z Želánek u Duchcova

DVOŘÁK Antonín z Želánek u Duchcova

DRAHOŇOVSKÝ Štěpán z Hrádku u Liberce¨

SKRAMANOVSKÝ František z Hrádku u Liberce

PEČENKA Václav z Hrádku u Liberce

KRAUSOVÁ Anna z Hrádku u Liberce

SVOBODA Otakar z Hrádku u Liberce

KRAUSOVÁ Věra z Hrádku u Liberce

VYTOUCHOVÁ Anna z Vídně

VYTOUCHOVÁ Julie z Vídně

KOŠKOVÁ Antonie z Všechlap u Duchcova

MAJER Karel z Lipětína

ROUDNICKÁ Anna z Libkovic

PACLT Julius z Turnova

HIML Jaroslav z Turnova

ROUDNICKÝ Václav z Mariánských Račic u Libkovic

ROUDNICKÁ Anna z Mariánských Račic u Libkovic

CHALUPECKÝ Antonín z Mariánských Račic u Libkovic

NÁDHERNÁ Anna z Mariánských Račic u Libkovic (provdaná Chalupecká)

ČERNÝ Václav z Libkovic

ŠIMŮNEK Antonín z Libkovic

MERTA Antonín ze Záluží u Mostu

ŠŤOVÍČKOVÁ MARIE z Dolního Jiřetína (provdaná Mertová)

ŠTĚPÁN František ze Zabrušan u Duchcová

DROBNÁ Josefa ze Záluží u Mostu

ROUŠ Jaroslav ze Záluží u Mostu

KRUTSKÁ Anna z Duchcova

MILLEROVÁ Marie z Londýna

DUBSKÝ Jan z Ervenic

DUBSKÁ Anna z Ervenic

BLECHA Antonín z Ervenic

BLECHOVÁ Alois z Ervenic

SAZIMA Josef z Ervenic

SAZIMOVÁ Magdaléna z Ervenic

MINAŘÍK Adolf z Ervenic

MINAŘÍK František z Ervenic

DANĚK Václav z Ervenic

RIDVAN Josef z Ervenic

MAREK Václav z Ervenic

SEDLÁKOVÁ Anna z Ervenic

KOREC Václav z Dřína

KORECOVÁ Anna z Dřína

KUČERA Karel z Dřína

IBL Václav ze Záluží u Mostu

HÁZE Alois ze Záluží u Mostu

PLZÁK Karel ze Záluží u Mostu

PLZÁKOVÁ Ema ze Záluží u Mostu

VONDROVÁ Vilemína z Oseka u Duchcova

KOŠEK František z Všechlap u Duchcova

KROPÁČ František z Želének u Duchcova

ZAVORAL Václav z Želének u Duchcova

ZAVORALOVÁ Růžena z Želének u Duchcova

KOBRČOVÁ Vlasta z Želének u Duchcova

HERMAN Antonín z Ervenic

HERMANOVÁ Karolína z Ervenic

SANTNER Josef z Ervenic

SANTNEROVÁ Josefa z Ervenic

PAVLÍČEK František z Ervenic

PAVLÍČKOVÁ Marie z Ervenic

ŠÍREK Josef z Ervenic

ŠÍRKOVÁ Růžena z Ervenic

JANSKÝ Václav z Ervenic

JANSKÁ Božena z Ervenic

FOITL Josef z Ervenic

MAIXNER Antonín z Ervenic

MAREK Josef z Ervenic

KUDRNKA Jan z Vídně

WAVRA František z Vídně

MAJER M. z Růžodolu u Mostu

ŠTĚPÁN František z Hostomic nad Bílinou

VESELÝ Josef z Hostomic nad Bílinou

OKTÁBEC Jan ze Souše