Federace textilního dělnictva (1906 – 1908)

Koncem roku 1906 svolala Česká federace všech odborů (ČFVO) konferenci textilních anarchistických spolků v severovýchodních a východních Čechách. Konference se účastnilo 30 delegátů ze spolků na Liberecku, Náchodsku, v Hořicích, ve Dvoře Králové nad Labem, v Hradci Králové a z dalších míst, kteří se rozhodli založit Federaci textilního dělnictva. Mezi přední postavy FTD patřili Antonín Řehoř a Alois Plichta. Sjednocování textilních spolků vyvrcholilo dne 26. 7. 1908, kdy byla na anarchistické konferenci textilního dělnictva v Turnově FTD přetvořena na autonomní Textilní federaci ČFVO s vlastním listem nazvaným „Proletář“. Textilní federace však měla jepičí život, jelikož byla jen několik dní po svém ustanovení, 6. 8. 1908, úředně zakázána, podobně jako celá Česká federace všech odborů (ČFVO). Tím byla represívní vlna proti českým anarchosyndikalistům dovršena. Po rozbití ČFVO trvalo nějakou dobu, než se textilní dělníci opět sjednotili v Dělnické textilní jednotě.

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)