Fencl Ludvík (1871 – 1954)

Mezi středočeské anarchistické odboráře a syndikalisty patřil také Ludvík Fencl z Lán u Kladna. Narodil se dne 1.ledna 1871. Za svoji choť si vzal o tři roky starší Barboru Fenclovou narozenou dne 8.října 1873.

Také Ludvík Fencl jako většina místních dělníků začíná pracovat na dole a živí se jako horník. Přestože na Kladensku se většina dělnictva hlásí k sociální demokracii, jeho oslovují anarchistické myšlenky a seznamuje se s anarchosyndikalistickými odbory Zemskou jednotou horníků, působící v letech 1909 až 1915, kdy je státem zakázaná a rozpuštěna.

Po první světové válce a pádu rakouské monarchie, se probouzí také hnutí anarchistických horníků a již 28-29.prosince 1918 je založeno Sdružení československých horníků. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků.

Také na Kladensku vznikají i přes odpor sociální demokracie odbočky syndikalistického Sdružení československých horníků. Jedna z odboček kladenského uhelného revíru vzniká také v Lánech u Kladna. Mezi zakládající členy patří také Ludvík Fencl. Nalézáme ho také ve výboru místní odbočky, v roce 1926 zastává funkci přísedícího člena. Ludvík nebyl jediným aktivním členem v syndikalistickém hnutí, mezi funkcionáři Sdružení československých horníků nalézáme také jeho příbuzného, nejspíše bratra Václava Fencla taktéž bytem v Lánech.

František Fencl nepřistoupí za člena politické strany, a drží se politicky neutrálního syndikalismu. V roce 1925 odmítne vstoupit do komunistické strany a rudých odborů.

Když se nad Československem začínají stahovat mraky nastupujícího nacismu, umírá jeho milovaná manželka Barbora Fenclová dne 10.ledna 1938. František Fencl přežije svoji choť o šestnáct let a umírá ve věku úctyhodných 83 let dne 11.září 1954 a pochován je vedle své milované na místním hřbitově v Lánech.

Fencl Ludvík (1871 – 1954)