FRANTIŠEK BARTÁK ZEMŘEL NA NÁSLEDKY MUČENÍ NA POLICEJNÍ STANICI (1890)

Tak byl posluha František Barták z Vršovic předešlého roku (1890) v podzimu zaveden v noci pro nepatrný přestupek na komisařství — nemýlím-li se, hoření nového města — a tam napolo ubit.

Propuštěn, aniž by byl komisaři býval předveden, doplazil se stěží ještě až domů, zemřel ale v 8 hodin ráno, sděliv ještě ženě a některým sousedům, co se mu stalo.

Povolaný lékař napsal sice ve svém nálezu, že zemřel následkem ubití, když ale uslyšel, že to bylo na policii, prohlásil, že nechce o ničem vědět.