FRANTIŠEK J. HLAVÁČEK: KOLUMBIE (1893)

Kolumbie, země krásná,

kde máš tu svou svobodu?

— Obuškem a kriminálem

dáš ji zkoušet národu.

Kolumbie, zem bohatá,

komu skýtáš blahobyt?

— Bohatství své lotrům dáváš,

v bídě mře tvůj dělný lid.

Kolumbie, zem svobody,

jaký je tvůj ideal?

— Humbuk, vražda, pokrytectví,

boodle, fajt a — kapitál.

Kolumbie, země míru,

kde lidskosti tvé je stan?

— Tu otázku zodpovídá

nejlépe tvůj — Indian.

Kolumbie, země práva,

jaké jsou tvé zákony ?

— Klacek, žalář, šibenice,

revolvry a — kanóny.

F. J. Hlaváček.