HLAS MODERNÍHO OTROKA III. (Neznámý autor)

 Jako kdysi na Olympu 
tančí koukán vilný,
veškerého božstva sluzi
i Lev neomylný.

Mocný báťa v Moskvě jásá,
svátý otec v Římě;
výskot jejich sílí zdárně
revoluce símě.

Ve zpupnosti trůny svoje
staví výš a výše,
nevědomky připravují
pád své drzé pýše.

Pevně že si stojí, myslí
car i papež skoupý,
avšak trůny jejich, drží
shnilé víry sloupy.

Výskejte jen, zlodějové
krve proletáře,
lid práce je hotov strhnout
vám larvu ze tváře.

Marné budou prosby vaše,
hluchý k vám lid bude;
pochod k boji na lbi vaše
proletář zahude.

Za jednu ted kapku krve
sto jich bude chtíti
dělník, až se o právo své
s vámi bude bíti.

Slunce svobody již vzchází ,
všemu práce lidu,
přinášíc Mu vaše blaho
vám pak — jeho bídu.

Válejte se ještě chvíli
v bažině neřestí,
než lid v odvetu páž zvedne
a pouty zachřestí.

Zub za zub, jest heslo lidu,
smrt oplatí smrtí;
pouta, jež jste lidu dali,
těla vaše zdrtí.

J. R.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 23.05.1896