Hornické veřejnosti!

Obdrželi jsme dopis od pensiovaného horníka a výtah z něho tu stručně podáváme. Nazývá se Jan Moravec a byl roku 1912 z dolu „Tegetthof“ v Záluží pensiován. Nemoc jeho se však zhoršila do té míry, že mu byla odejmuta levá noha a je takto odkázán na žebrotu. Chtěl se však živiti i na dále sám prací, ale má zapotřebí prothésy, na kterou mu obec domovská chce rovněž přispěti. První jeho žena zemřela v Horním Litvínově, druhá chce jej nyní opustiti následkem bídy, do níž upadnul. Obrací se na nás s prosbou o uveřejnění jeho, v němž apeluje na soucit hornictva, aby proň na zakoupení prothesy něco učinilo. Dáváme dopisu tomuto místa, s podotknutím, že byli bychom ochotni případné milodary onomu pensistovi odeslati. Adresa jeho jest: Jan Moravec, horník provisonista, ve Kšelích u Českého Brodu.“

Publikováno na stránkách Hornických listů v roce 1919