Horník (1900 až 1901)

Časopis Horník vycházel jako orgán neodvislého hornictva. Jeho vydání bylo avizováno již na konferenci Hornického svazu, který proběhl 15.července 1900 v Trnovanech u Teplic, kde proti sobě ostře vystoupili anarchisté a sociální demokraté. Prosadilo se anarchistické zaměření a jako časopis pro všechny odbory byl zatím uznán připravovaný titul Horník, který začal vycházet záhy po konferenci.

Vydavatel a odpovědným redaktorem byl určen anarchista František Hajšman, později na sebe bere odpovědnost za redakci anarchista František Dlouhý z Nových Verneřic u Mostu. Vychází dvakrát do měsíce, každý druhý a čtvrtý. Vycházel střídavě v Lomu, Ledvicích a Mostu. Redakce sídlila u Františka Miklocha v Ledvicích číslo popisné 24 u Duchcova. Předplatné vyřizoval Josef Srajla na stejné adrese.

Fotografie Františka Hajšmana pořízená po roce 1900, po jeho návratu do Čech. Při úrazu ve vestfálských dolech přišel o nohu.