Hospodářské družstvo v Háji u Duchcova

Hospodářské družstvo v Háji u Duchcova odbývalo své valné hromady v hostinci „Přátelství“ v Háji u Duchcova. V roce 1925 se konala dne 25. ledna. Ve stejném hostinci měla svoji spolkovou místnost také zdejší odbočka Sdružení československých horníků (SČH). V představenstvu družstva nacházíme jména anarchosyndikalistů Krause Václava jako předsedy, Matese Josefa jako pokladníka, Bureše Josefa coby kontrolora a v dozorčí radě Mokrého Josefa a Karla Antonína, jmenovaný byli zároveň členy SČH.