Hrázský Karel (1879-?)

Přední účastník hnutí anarchistických bezvěrců Karel Hrázský se narodil v roce 1879 v Nymburce. Jeho chotí se stala Johana Kůstková, narozená v roce 1875. Měli spolu potomky Emanuela (1900), Karla ((1901), Miloslava (1905) a Květoslava (1907). Na Žižkov se oficiálně stěhují 2. května 1902. Povoláním byl strojník.

V Žižkove se zapojuje do anarchistických spolků. Nejaktivnější je v bezvěreckém hnutí. Stává se předním členem Spolku Volných myslitelů, který je založen v roce 1907. Na valné hromadě konané 13. srpna 1908 je zvolen jednatelem spolku a tuto pozici zastává do 1. listopadu 1908. Na valné hromadě 25. dubna 1910 je zvolen za delegáta Spolku Volných myslitelů do pražského okresního bezvěreckého komité. Dvakrát po sobě je zvolen dokonce předsedou spolku, poprvé 11. března 1912, podruhé pak 7. prosince 1912 a jeho mandátní období skončilo až 10. července 1913.

V roce 1919 zakládající člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců, který působil v letech 1918 až 1926 na Žižkově. Je vlastně pokračovatelem Spolku Volných myslitelů. Po roce 1926 po spojení všech bezvěreckých skupin v ČSR je součástí Svazu proletářských bezvěrců.