Hykeš Alois (1879 – ?)

Alois Hykeš se narodil 2. února 1879 ve Zbirohu u Hořovic na Rokycansku. Otec Václav Hykeš (1848) byl krejčí a matka se jmenovala za svobodna Marie Holá (1850). Maminka pocházela z Velkých Přílep, které jsou dnes součástí Smíchova. Ze západních Čech se vydal do Prahy roku 1891 a usadil se na dělnickém Žižkově. Jeho manželkou se stala Marie Hykešová, narozená v roce 1883. Povoláním byl rukavičkář, mezi touto profesí bylo hodně anarchistů a tak i on se mezi kolegy seznámil s anarchistickými myšlenkami.

Na Žižkově zapojil se do místního anarchistického spolku Vzdělávacího klubu „Pokrok“ na Žižkově. Na valné hromadě konané 19. června 1912 byl zvolen za místopředsedu. Tento post vykonával do 10. srpna 1913. Zároveň byl 19. února zvolen i jednatelem spolku, a vlastně i posledním, do 26. července 1914, kdy byl spolek zakázán pro svoji politickou činnost.

Aloise Hykeše nacházíme také v uskupení anarchistů bezvěrců ve Spolku Volných myslitelů. Na valné hromadě konané 22. listopadu 1909 je zvolen náhradníkem ve výboru, jako náhradník je zvolen i na další valné hromadě 25. dubna 1910.

Alois Hykeš byl také členem České anarchistické federace – ČAF působící v letech 1904 až 1914. V roce 1914 přeměněné na Federaci českých anarchistů komunistů (FČAK) V rámci ČAF pomáhal s distribucí časopisu „Zádruha“ a „Mladý průkopník“.