I

IBL Václav – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

INEMANN Josef (1863 – 1922) – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Narodil se 13.5.1863 v Hůrkách na Rokycansku
 • otec Václav Inemann byl hutník, matka Anna roz. Vašáková
 • první manželka zemřela
 • druhá manželka Marie Šrétrová, vdova po anarchistovi Šrétrovi z procesu s „Vosími hnízdy“, narozena 1.7. 1865, otec Jan Martínek a Josefa roz. Němcová z Ronova nad Doubravou u Čáslavi
 • bydleli v Lomu č.p. 392
 • svatba 21.11.1908
 • za svědky Čeněk Janata a František Pospíšil
 • Aktivní v bezvěreckém hnutí.
 • Člen a jednatel Spolku Volných Myslitelů „Svornost“ v Lomu v roce 1909.
 • V roce 1910 zvolen za předsedu polku Volných Myslitelů „Svornost“ v Lomu.
 • Bydlel na adrese Osecká silnice č.p. 406 v Lomu.
 • Člen potravního družstva v Lomu.
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích (1908 – 1951)
 • na valné hromadě 27.února 1910 zvolen členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • na valné hromadě 26.února 1911 zvolen členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • na mimořádné valné hromadě na jaře 1911 se vzdal funkce ve správní radě
 • V roce 1910 pracoval na dole Jan, kde se mu dne 17.11.1910 přihodil vážný úraz.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • Na celoroční valné hromadě odbývané 27. února 1910 zvolen místo člena dozorčí rady
 • bydlel v Lomu č.p. 289
 • povoláním horník
 • člen Vzdělávacího spolku obojího pohlaví v Chudeříně
 • v roce 1902 předseda
 • zemřel 11.8.1922, pohřeb 13.8.1922

INEMANN Alois (1880 – 1933) – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • Zemřel 3.prosince 1933 v Clevelnadu, pochován na Calvary Cemetery  Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA

INEMANN Jan (1873 -1933) – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

INEMANNOVÁ Anastazie – Lom

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

INEMANN Vojtěch (1825 -?) – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911, bylo mu 86 let
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

IPSER Josef (1879 -?) – Most/Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozeno 27.2.1879 v Duchcově č. 345
 • rodiče: František Ipser z Heřmanova Městce a Anna r. Sušová z Lužné
 • manželka Anna Kulhánková, narozena 2.9.1881 v Háji u Duchcova č. 34
 • otec Václav Kulhánek z Hudlic u Rakovníka a Marie Jírová z Crvčovic
 • bezvěrecká svatba 10.2.1901 v Mostě
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1930 – 1935 člen představenstva
 • bydlel v Ervenicích č.p. 426
 • po válce v Jirkově
 • v roce 1948 národní správce družstva
 • povoláním směnař
 • v roce 1901 bydlle v Mostě 616

IPSEROVÁ Anna (1881 – ?) – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Rozena Anna Kulhánková, narozena 2.9.1881 v Háji u Duchcova č. 34
 • otec Václav Kulhánek z Hudlic u Rakovníka a Marie Jírová z Crvčovic
 • manžel Josef Ipser
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.8.1903

IRRA Josef – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914)
 • předplatitel anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF