Historický spolek Zádruha,z.s.

Historický spolek Zádruha sdružuje zájemce o dějiny českého anarchismu, přičemž se soustřeďujeme zejména na období v rozmezí let 1880 až 1925. Naším cílem je postupně odkrývat střípky historie hnutí a získávat o něm ucelenější obrázek. Snažíme se seznamovat širší veřejnost s dřívějším českým anarchistickým hnutím prostřednictvím internetových článků, vydávání knížek a brožur, stejně jako pomocí pořádání přednášek a výstav.

Svoji práci však neomezujeme pouze na badatelskou a osvětovou činnost. Chceme pečovat o místa spjatá s tímto hnutím a jeho účastníky. Jde nám především o záchranu hrobů bývalých členů hnutí. Aby vzpomínka na ně nezmizela, o hroby pečujeme a snažíme se zabránit jejich zničení. Na místech spojených s českým anarchismem chceme vytvářet památníky a instalovat pamětní desky připomínající současným i budoucím generacím významné proběhlé události.

Historický spolek Zádruha navazuje na spolkovou tradici dřívějších anarchistek a anarchistů a od léta 2017 je úředně registrovaným spolkem. Pokud tě zajímá historie českého anarchismu, je ti sympatická naše práce, máš zájem nás v této činnosti podporovat nebo se aktivně zapojit dle svých možností a času, vstup do našich řad. Bližší informace o spolku a případném členství ti rádi zašleme e-mailem nebo poštou.