J

JABLEČNÍK V. – USA: Omaha

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

JABŮREK – Svinařice

 • Anarchista ze Svinařic.
 • Člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku Masaryk pro Svinařice, v roce 1907 předseda spolku.

JÄGER Alois – USA: New Bedford

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Spolku pokročilého dělnictva Arbeiterbund v New Bedford
 • V roce 1894 člen výboru Arbeiterbund
 • hudebník
 • V roce 1893 zpíval s manželkou a 10letou dcerou na slavnosti 11.11.1893 k památce Chicagských mučedníků
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

JAGROVÁ Marie (1863 – ?) – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • za účast na tajné schůzi dne 1.11.1891 popohnán před soud
 • soudní proces začal 13.1.1892 za urážku císaře a rouhání bohu
 • především za zpěv písně „Buď práci čest“ a „Píseň žen“
 • v roce 1892 bydlela ve Staré Libni
 • manželka klempíře

JAHELKA J. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

JAHODA – Nová Ves u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1905 příspěvek na vězeňský fond

JAHODA – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Bezvěrecká celá rodina.
 • Syn Josef Jahoda nechodil na hodiny náboženství, za co byl popotahován úřady.

JAHODKA – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • příspěvky na vydávání anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

JAKEŠ Antonín (1897 – ?) – Hostomice nad Bílinou/Želénky

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou
 • narodil se 21.9.1897 v Hostomicích
 • vyučený sklář
 • člen Všeodborový hornicko-hutnický a vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“ (1896-1914)
 • do Želének v roce 1919
 • manželka Růžena Kohoutová, narozená 22.6.1897, matka Anna Kohoutová
 • bydleli v Želénkách č. 38
 • po roce 1918 horník
 • v roce 1921 pracoval na dole Rudiay II v Libkovicích
 • člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • v roce 1934 zvolen do obecního zastupitelstva
 • v roce 1938 po Mnichovu opustil sever a odešel do vnitrozemí před nacisty

JAKEŠ

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

JÁKL J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

JAKOUBEK (?-1909)

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcovska.
 • Manželka Emilie Jakoubková.
 • Pracoval na dole Amalia IV, poté na dole Gisela u Háje u Duchcova.
 • Zemřel v roce 1909 následkem pracovního úrazu ruky.

JAKUBKA

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

JAKUBOVSKÝ František – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 předplatitel Dělnických listů

JAN Josef – Bílá Třemošná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

JANÁČEK Antonín – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

JANÁK František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v roce 1899 člen představenstva
 • bytem Lomč.p. 228
 • povoláním zámečník

JANÁK – USA

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

JANATA František (1852 – 1917) – Liberec/USA

 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Příslušník první generace vzešlý z radikálního křídla sociální demokracie.
 • Vyučený krejčí
 • Na podzim roku 1884 člen tajné anarchistické tiskárny v Hluboké u Liberce.
 • Před prozrazením tiskárny prchnul do Anglie, později do USA
 • vydavatel časopisu „Pomsta“
 • v USA v redakci „Volných Listů“
 • člen anarchistické skupiny „Bezvládí“ v New Yorku
 • zemřel 4. října 1917 v New Yorku
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 prodej Dělnických listů

JANATA František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

JANATA Alois – Krásně Březno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Krásném Březně
 • na valné hromadě 9.ledna 1897 zvolen pokladníkem

JANATA Čeněk (1880 – ?) – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Narozen 6.července 1880 v Nové vsi Hrdlovce
 • otec František Janata, matka Marie roz. Nováková
 • manželka Miroslava Janatová, rozená Šrétrová, narozená 16.června 1888 v Třemošnici
 • otec Josef Šrétr, matka Marie roz. Martínková
 • bezverecká svatba 7.prosince 1905, svědci Stanislav Antoš a Václav Malý z Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Agitační komise ČFVO, měl na starost rozšiřování plakátů a letáků.
 • Koordinoval finanční sbírku na propuštěné horníky z dolu Jan v Lomu.
 • Bydlel na adrese Lom č.p. 229.
 • Člen potravního družstva Budoucnost po první světové válce

JANATA – USA: Omaha

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

JANČ – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

JANDA Karel – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1902 ředitel

JANDA Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 sbírka na vězeňský fond pro oběti stávky (1904)

JANDA – Jeníkov u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Jeníkova u Oldřichova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

JANDA Leopold (1874 – ?) – Praha/Žižkov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se v roce 1874 v Turnově
 • na Žižkově od roku 1886
 • otec Alois Janda (1848) a matka Barbora roz Židů (1852)
 • sourozenci: Aloisie, Františka, Karel, Ludvík a Edmund
 • manželka Marie roz. Šuttová (1878)
 • děti: Marta (1900) a Libuše (1903)
 • povoláním strojní, pak strojvedoucí na železnici
 • Pomáhal zakládat Vzdělávací klub Pokrok na Žižkově
 • Na valné hromadě 2. ledna 1897 byl nejdříve zvolen místopředsedou,
 • poté 25. května 1897 zase zvolen místopředsedou
 • nakonec 11. listopadu 1897 byl zvolen předsedou spolku. Předsedu zastával do 3. února 1898. 
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

JANDA Edmund – Praha/Žižkov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se v Turnově
 • otec Alois Janda (1848) a matka Barbora roz Židů (1852)
 • na Žižkově od roku 1886

JANDA – Hořensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

JANDA – Červený Újezd

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

JANDA Josef – USA: Saint Louis

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

JANDA František – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

JANDÍK Rudolf – Praha

 • Pražský anarchista.
 • V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise, zvolen členem výboru komise.

JANEČEK Alois – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 26.března 1893

JANEČEK J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

JANEČEK Josef – Stranko – Zapy

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

JANEČEK Josef – Starý Dub

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

JANEČEK – Hodkovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

JANEČEK Josef (1873 – ?) – Hrdlovka u Duchcova/Most

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • narozen28.12.1873 v Libochově č. 102
 • rodiče: Josef Janeček a Johana r. Kokšálová
 • manželka Johana r. Schwarzová, narozena 1.5.1869, rodiče Jakub Schwarz a Anna Matějčková
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 27.srpna 1899 zvolen ředitelem představenstva družstva
 • na valné hromadě 5. února 1905 zvolen ředitelem družstva
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo
 • v prvním kolem obdržel 150 hlasů
 • v roce 1901 bytem Most č. 299

JANEČEK Josef – USA: Milwaukee

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

JANEČEK J. – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

JANEŠ

 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

JANEŠ V. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

JANÍČEK

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

JANKO Josef – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu
 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1921 člen představenstva
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem

JÁNOŠÍK – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

JANOTA František – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

JANOTA Vincenc – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.1.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

JANOUŠEK Josef – USA: Allergheny City

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů

JANOUŠEK Petr

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Finanční příspěvek na podporu propuštěných anarchistů z dolu „Korunní princ Eugen“ v roce 1906.

JANOVSKÁ Marie Antonie – USA: Chicago

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

JANOVSKÝ Emanuel – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za přísedícho člena výboru

JANSA Antonín – Červený Kostelec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • v roce 1897 podpora v nezaměstnanosti

JANSA Jan – Bílá Třemošná

 • Východočeský anarchista z Bilé Třemešné u Dvora Králové nad Labem.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

JANSKÁ Růžena – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena knihovnicí

JANSKÝ František – Hořany

 • Severočeský anarchista z Hořan.
 • Povoláním truhlář.
 • Bydlel na adrese Hořany č.p.21.

JANSKÝ Václav – Ervenice/Všechlapy

 • Severočeský anarchista z Ervenic. Později se stěhuje do Všechalp u Duchcova. (1910)
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Dne 10.4.1910 přednášel na schůzi anarchistů v Želenkách.

JANSKÁ Božena – Ervenice/Všechlapy

 • Severočeská anarchistka z Ervenic. Později se stěhuje do Všechalp u Duchcova. (1910)
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

JANÝS

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Příspěvky na tiskový fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

JANÝSEK Jan – Bukovice u Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

JAREŠ František – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 předplatitel Dělnických listů

JAROŠ

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

JAROŠ – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

JAROŠ J. – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • spolek založen 21.8.1904 na této ustanovující schůzi zvolen za místopokladníka

JAROŠ Václav – Libkovice/Třebušice/Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1933 – 1935 člen představenstva
 • v roce 1948 člen představenstva
 • povoláním zaměstnanec družstva
 • bytem Souš č.p. 205
 • Severočeský anarchista z Libkovic (1906), od roku 1908 v Třebušicích. Povoláním horník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Jednatel Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích v letech 1908 – 1909. Spolek byl založen v roce 1904. 
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1913 – 1935 pokladník
 • v roce 1936 – 1939 místoředitel
 • zaměstnanec družstva
 • povoláním horník
 • bydlel v Souši č.p. 205 od roku 1936

JAROŠ Karel – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a účetní Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

JAROŠ František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na společné spolkové zábavě 11. června 1897 zvolen za spolek do společného komité k ostaním spolkům co pořadatel

JARUŠ Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

JASANSKÝ

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

JAUŠAN Karel – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

JAVŮREK Josef – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • svolavatel táboru lidu v Souši 3. července 1904 svolaný anarchisty, táboru zvolen zapisovatelem dle shromažďovacího zákona

JEČMEN Josef – USA: Baltimore/Cleveland

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu, v 90 letech v Baltimore
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen České Čtenářské Besedy v Baltimore
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

JEČMEN Otakar – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

JEČMEN František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru

JEČMEN V. – Nová Ves – Hrdlovka

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Nové Vsi – Hrdlovce
 • v roce 1923 kolportér časopisu „Socialistický bezvěrec“ a výběrčí členských příspěvků

JEDLIČKA Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • člen smírčího soudu, zvolen na měsíční schůzi v únoru 1891

JEDLIČKA Jan – USA: USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

JEDLIČKA E. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů

JEHLIČKA František – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • člen Odborného spolku dělnků krejčovských v Jablonci nad Nisou
 • na starost vyplácení cestovní podpory 30 kr

JECH Josef – Koštálov/Poniklá

 • Východočeský anarchista z Košťalova. Poté bydlel v Poniklé.
 • Povoláním tkadlec. Pracoval jako tkalcovský mistr u firmy Prelog v Poniklé. Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora.

JECHURA Petr – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za náměstka

JELEN Josef – Sobědruhy

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech
 • v roce 1905 podpora v nemoci od spolku
 • v Omladině výzva k solidární podpoře, jelikož byl práce neschopný kvůli revmatismu
 • bydlel na adrese Sobědruhy č.p. 47 u Teplic

JELEN Václav – USA: Grand Crossing

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

JELÍNEK Josef – Hrdlovka/Kopisty

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • zakládající člen Skupiny Volných myslitelů v Kopistech dne 11.prosince 1921
 • na ustanovující schůzi zvolen za jednatele
 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním strojník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na ustanovující valné hromadě 29.5.1898 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

JELÍNEK Antonín – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 20.1.1901  zvolen přísedícím členem představenstva družstva

JELÍNEK Emil (1895 – 1935) – Košťany

 • Severočeský anarchista
 • narozen 26.8.1895 v Jimramově u Nového Města na Moravě
 • vyučil se truhlářem
 • jako truhlář zaměstnán na dole
 • manželka Anna Jelínková, narozená 2.4.1898 v Poděbradech
 • děti: Anna (1920)
 • bydlel v Košťanech č.p. 222
 • člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • zemřel 9.3.1935 v Košťanech

JELÍNEK František – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku.
 • Člen Čtenářsko vzdělávacího a zábavného spolku Žižka ve Smečně.
 • Angažoval se jako divadelní ochotník v divadelním kroužku spolku Žižka. Některé hry také režíroval.

JELÍNEK Karel – Hnidousy

 • Středočeský anarchista z Hnidous.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.
 • Distributor anarchistického týdeníku hornické listy.

JELÍNEK Adolf – Lískov u Jimranova, Morava

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • anarchista ze severu Čech
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • na Moravě provozoval obchod se sukněmi a prádlem
 • doporučován v anarchistickém časopise „Omladina“

JELÍNEK – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

JELÍNEK František – USA: Montgomery/Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvky na Dělnické listy

JELÍNEK Antonín – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

JELÍNKOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1904

JELÍNKOVÁ Helena – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1922 členka dramatického odboru místního spolku bezvěrců

JENČ Alois – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  

JENČOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 14.5.1911

JENČKE A. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distribuce brožur

JENÍK František – Prošvice

 • Východočeský anarchista z Prošvic (zaniklá obec) u Nové Paky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908 na východě Čech.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

JENIŠTA Alois – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

JENIŠTA Václav – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Povoláním barvíř v roce 1906 bydlel v Pardubicích.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Codepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

JERMAN Václav – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Manželka Marie Jermanová, bezvěrecký sňatek 1914. 
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Duchcov.
 • Aktivní v mistní bezvěrecké skupině ČAF.

JERMANOVÁ Marie – Duchcov

 • Severočeská anarchistka z Duchcova.
 • Manžel Václav Jerman, bezvěrecký sňatek 1914.
 • Za svobodna Marie Kodochová.
 • Aktivní v mistní bezvěrecké skupině ČAF.

JETEL Jan – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • spolek založen 21.8.1904 na této ustanovující schůzi zvolen za členy výboru

JETEL – USA: Con.

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

JEŽEK František – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za druhého pokladníka
 • v roce 1895 člen výboru
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“ (1901-1902)

JEŽEK Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za druhého jednatele
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 pověřen vyjednáním nové spolkové místnosti
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen do desetičlenného zábavného komité
 • v březnu 1894 vyslán jako delegát na dvoletou slavnost Odborného hornicko hutnického spolku v Mostě
 • v dubnu 1894 odcestoval z Mostu a vzdal se funkce jednatele
 • člen Čtenářského zábavného spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1892 místopředseda zábavného komitétu

JEŽEK František – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • odsouzen na 2 měsíce vězení

JEŽEK Josef

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

JEŽEK J. – USA: Drill Bellmont/Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů

JEŽEK V. – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

JEŽEK – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů

JEŽKOVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • V roce 1910 obdržela solidární finanční sbírku od horníků z dolu Pokrok.

JÍCHA Antonín (?-1907) – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník.
 • Pracoval na dole Jan u Lomu.
 • Člen Spolku Volných Myslitelů v Lomu.
 • Bezvěrecký pohřeb 27.srpna 1907.

JÍCHA Josef (1894 – ?) – Košťany u Teplic

 • Severočeský anarchista

JÍCHA K. Josef – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu. J
 • jeho básně a články otiskovány na stránkách Hornických listů.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1910 vydal vlastním nákladem broužuru „Ve jménu revolty“.

JÍCHA Matěj – USA: Drill Bellmont

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

JÍCHA – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

JÍCHOVÁ Božena – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

JÍCHOVÁ Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.3.1902

JILDA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 19.listopadu 1892

JÍLEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem zábavného komité
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen do desetičlenného zábavného komité
 • na měsíční schůzi 15.dubna 1895 zvolen do čtyřčlenného komité pro spolkovou zábavu 28.dubna 1895 ve prospěch májového stromu
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité)

JÍLEK M. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů

JÍLEK J. – USA: Braidwood

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

JILCHMAN Antonín – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • osvobozen

JÍLKOVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.2. 1911

JINDRA Josef – Most/Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • zvolen 1. pokladníkem na ustanovující schůzi 1890
 • na výborové schůzi 24.července 1892 zvolen do volebního výboru pro valnou hromadu jako revisor
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen členem zábavného komitétu,
 • v květnu 1893 peněžní podpora 10 zlatých
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě českým místopokladníkem,
 • vyslán jako delegát na Hornicko hutnický sjezd v Mostě v roce 1893
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za prvního pokladníka
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen do desetičlenného zábavného komité
 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za místopředsedu.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36.
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen revisorem účtů

JINDRA Antonín – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen místojednatelem

JINDRA Václav (1872 – ?) – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se 25.9.1872 ve Svaté v Berouně
 • do Lomu 8.12.1896
 • manželka Anna Jindrová, nar. 23.7.1872 v Petrovicích v Nepomuku
 • děti: Otakar (1901) v Lomu – pracoval jako obchodní příručí v Potravním družstvu v Libkovicích, Vlasta jindrová (1903), Hugo (1905) v Lomu, Františka (1907) v Lomu a Stanislav (1908) v Lomu
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1905 a 1907, 1908 – 1915 člen dozorčí rady
 • v roce 1908 ředitel
 • bytem v Nádražní č.p. 217 v Lomu
 • v roce 1921 horník – kopáč na dole Moric

JINDRA Matyáš – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za člena výboru – náhradník
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za přísedícího člena výboru

JINDRÁK František (1877-?) – Duchcov/USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville v Dugoin.
 • Pocházel ze severních Čech z Duchcova, v roce 1902 ještě v Duchcově
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Hornické listy“ (1900 – 1939).
 • Posílal peníze do Čech na vězenský fond na pronásledované duchcovské anarchisty antimilitaristy.
 • Člen Vzdělávacího spolku „Omladina“ v Duchcově
 • v roce 1902 mu zemřela manželka Aloisie Jindráková, pohřbu se účastnil spolek Omladina a další anarchisté

JINDRÁK Václav – Duchcov/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1902 revisor účtů
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na vězeňský fond ČFVO do Čech (1905)

JÍNĚ Alois – USA: New Bedford

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v New Bedford
 • V roce 1897 tajemník ČDVS
 • V roce 1897 – 1898 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 – 1898 distributor Dělnických Listů

JIRÁČEK Václav – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

JIRÁK František – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Spolku všeodborově – kooperativního v Koštanech, jenž byl součástí ČFVO (1906). Z funkce předsedy odstoupil 8.4. 1906

JIRÁK A. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

JIRANA František – USA: Lafayete

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL

JIRMAN Vavřinec – Lomnice nad Popelkou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1906 sbírka na podporu stávkujících tkalců v českém Podkrkonoší

JIRÁSEK František – Praha/Smíchov

 • pražský anarchista a textilní dělník ze Smíchova
 • v roce 1897 pracoval ve Tkalcovně na Smíchově
 • na jaře ve tkalcovně stávka a člen stávkového výboru
 • za stávkový výbor přijímal peněžní podporu na podporu stávkujících na adrese Resslova č.p. 831, Smíchov

JIRÁSEK J. – Praha/Nusle

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • v roce 1905 na něj sbírka v rámci ČAF během nemoci, nemocna i žena, měl tři děti
 • bydlel na adrese: Vlastislavova č.p. 152, Nusle
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

JIRÁSEK Martin – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

JIRÁSKO Bohumil – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

JIRÁTKO Václav – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1901 člen představenstva

JIRAVA František – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • odsouzen na 2 měsíce vězení

JIRAVA Vladimír – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • odsouzen na 2 měsíce vězení

JIROUSEK Josef – Bílá Třemošná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • dne 21.října 1901 svatba s Marií Peterovou
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

JIROUSKOVÁ Marie – Bílá Třemošná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • dne 21.října 1901 svatba s Josefem Jirouskem
 • za svobodna Marie Peterová
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

JIROUŠ Josef – Chrastava

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • v roce 1911 kolportér časopisu „Matice Svobody“ asi 40 kusů

JIROUŠ – Mříčná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

JIROUŠ František – Machendorf u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce.
 • Předseda „Všeodborového vzdělávacího a kooperativního spolku Volnost v Machendorfu.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

JIROUŠEK – USA: Braidwood

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

JIRSÍK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen členem zábavného komitétu,
 • v listopadu 1892 vyslán jako delegát na 3.letou slavnost Vzdělávacího dělnického spolku v Ervenicích

JIŘÍČEK František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

JIŘIČKA Josef – USA: New Bedford

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

JIŘÍK Josef – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

JISKRA

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

JÍŠA J. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

JÍŠA Alois – Horní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Horního Jiřetína.
 • V letech 1904 až 1908 člen České federace všech odborů.
 • V roce 1907 ustanovena odbočka ČFVO v Horním Jiřetíně, na ní zvolen důvěrníkem místní organizace. Spolková místnost se nacházela v hostinci “ U Riesemburku“.

JÍŠA Adolf – Kopisty

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo jako náhradník

JÍŠA František – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen přísedícím členem výboru

JITERSKÝ – Brazílie

 • český anarchista v Pernambucco
 • V roce 1884 předplacel časopis „Budoucnost“ z Chicaga

JIZERAN – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Příspěvek na vězeňský fond.

JOHAN – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

JOHANOVSKÁ – Praha

 • Pražská anarchistka.
 • Členka Všeodborvého dělnického sdružení OCHRANA (1910 – 1914).
 • Příspěvek na hrob pražského anarchisty Josefa Marka, zemřelého na tuberkulózu v roce 1913.

JOHANOVSKÝ – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista ze Žižkova.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

JOHN Jan (1870 -?) – Praha/Smíchov

 • Pražský anarchista ze Smíchova.
 • povoláním zlatník
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Dělnické besedy ve Smíchově
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1895 tzv. „Vosí hnízda“, nakonec osvobozen.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

JONÁŠ František

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1906 zorganizoval solidární sbírku na anarchistu Václava Štrobla, který utrpěl vážná zranění na dole.

JONÁŠ František – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

JONÁŠ J. – USA: New York/Brooklyn

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických list

JONATA František – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů

JANATA František – Liberec/Anglie/USA

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Povoláním tkadlec. Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1883 vypovězen z Prahy.
 • Dne 6.3. 1885 utekl tajně do Žitavy.
 • Dne 4.5.1885 zatčen společně s Novotným a Antonínem Novákem ve Švýcarsku.
 • Organizátor tajné anarchistické tiskárny v Hluboké 1885.
 • Od roku 1887 v Londýně. Začal vydávat anarchistický časopis „Pomsta“, anarchistické brožury a letáky, které byli tajně posílany do Čech.
 • V roce 1887 pánoval tajnou cestu z Anglie do Čech a na Moravu, cesta se nejspíš neuskutečnila. Podle policejních zpráv se ovšem v roce 1888 objevil v Sasku u českých hranic.
 • V roce 1888 se s ním v Londýně sešel Václav Hammer.
 • V roce 1889 si v Londýně otevřel krejčovský závod a ve stejném roce se k němu přistěhovala žena a děti uvězněného anarchisty a tiskaře z tajné tiskárny Josefa Pačese.
 • Později se stěhuje do USA
 • v roce 1902 organizoval sbírku na anarchistu Josefa Pačese
 • v té době v New Yorku

JOR – Třebušice

 • Severočeský anarchista z Třebušic. Povoláním horník.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

JOSEF Jaroslav – Jeseník

 • Moravskoslezský anarchista z Jeseníku, dříve Frývaldov.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), do ČFVO vstoupil kolem roku 1906.
 • Psal si do časopisu ČFVO o publikace a zájem vstoupit do řad ČFVO.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Organizace sbírky na tiskový fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

JOSEF J. – Freivaldov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

JOSEF K. – Komořany

 • Severočeský anarchista a pekařský dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Pracoval u pekaře Hannera v Komořanech.
 • Za solidární postup s propuštěným kolegou vyhozen roku 1906 z práce.
 • ČFVO vyzvala k bojkotu pekárny.

JOSEF František – Hostomice – Štola

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • svolavatel Konference anarchistů severozápadních Čech 25-26.prosince 1902 v Hostomících
 • přijímal přihlášky delegátů ke konferenci
 • v roce 1902 bydlel v Štole

JOUDAL František – Třebechovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

JOZÍFKO Josef – Bílá Třemošná

 • Východočeský anarchista z Bílé Třemešné u Dvora Králové nad Labem.
 • Člen a předseda Občanské besedy Svornost v Bílé Třemešné.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

JOZKA A. – Pradubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním litograf.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

JUKLÍČEK Jan – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. října 1893 zvolen za přísedícího člena výboru
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

JŮN J. – USA: Hoboken

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

JŮN J. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

JŮN J. – USA: Nutley

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

JŮN – USA: Newark

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

JŮN Václav (1892 – 1923) – Lom

 • Severočeský anarchista z Duchcova
 •  narodil 20. srpna 1892 v jihočeské vesničce Kraskovice u Volyně na Strakonicku
 • otec Jan Jůna a maminka Antonie Jůnova rozená Bárková
 • zedník na dole Jan II v Lomu
 • Manželka Anna Jůnová, narodila se 20. října 1895 v Lomu
 • děti: Vlasta (1914) a Marie Jůnová (1919)
 • v roce 1921 bydlel v Legionářské ulici č. 203 v Lomu
 • člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • člen Svazu socialistických bezvěrců
 • vážně onemocněl, a musel bát hospitalizován v Mostecké nemocnici. Svůj boj však prohrál a umřel 8. srpna 1923 na tuberkulózu plic

JUNEK – USA: Milwaukee

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

JUNEK František – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

JUNGER – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista. V roce 1919 zakládající člen místní skupiny anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926) na Žižkově.
 • člen spolku Monistů

JUNGMAN Ed. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distribuce brožur

JUNGMAN – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

JUPTNER – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů

JURÁNEK Jan – USA: Bridgeville

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů

JUREN Rudolf – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Háje u Duchcova. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), mládežnická komise ČAF.
 • Poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • v roce 1914 zvolen sjezdem do mládežnické komise na dopracování pogramu FČAK.
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

JURNEČKA Josef – USA: Elisabethport

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

JURSA

 • Anarchista, emigroval z Čech. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

JUST František (1858 – 1924) – Duchcov/Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Narodil se 26. října 1858 v Podluskách u Roudnice nad Labem
 • otec František Just, matka Anna roz. Kavrelová
 • Překlady a vlastní články do anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V letech 1905 -1908 člen redakční rady Hornických listů, vyřizoval expedici listu, vyřizoval předplatné, inserce a jejich rozesílání.
 • Po první světové válce v Dolním Jiřetíně č.p. 112
 • zemřel 3.ledna 1924
 • pogřeb 6.ledna 1924 v Dolním Jiřetíně

JŮZA Alois – Krásné Březno

 • aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1912 důvěrník autonomní organizace v Krásném Březně
 • bydlel na adrese: Krásné Březno č. 310, Ústí nad Labem

JŮZA – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Záluží u Mostu
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF