Janda Edmund (1876 – ?)

Dalším žižkovským anarchistou byl Edmund Janda. Do Prahy přijel někdy v roce 1886 s rodinou, a usadili se na Žižkově. Narodil se v roce 1876 v Dolním Bousově na Jičínsku. Otec se jmenoval Alois Janda (1852) a maminka za svobodna Barbora Židová (1852). Jeho chotí se stala Anna Šmídová narozená v roce 1873. Svatba se konala 8. července 1900 v Michli. Povoláním byl typograf.

Edmund Janda se zapojil do hnutí neodvislých socialistů – anarchistů. Jelikož bydlel na Žižkově, vstoupil Vzdělávacího klubu „Pokrok“ na Žižkově, který byl založen 14. července 1896. Jako přesvědčený anarchista patřil mezi zakládající členy tohoto spolku. Na ustanovující valné hromadě konané 7. ledna 1897 sice nebyl zvolen do výboru, To však změnila mimořádná schůze o čtyři dny později, tedy 9. ledna 1897, na které vystřídal Jana Musila na postu prvního místopředsedy (ten byl zvolen předsedou). Ve stejné funkci byl zvolen i na následující valné hromadě konané 25. května 1897. Na pololetní valné hromadě 3. listopadu 1897 byl však Edmund Janda zvolen přímo předsedou.

Vzdělávací klub „Pokrok“ na Žižkově byl v letech 1904 až 1908 členskou sekcí České federace všech odborů (ČFVO) stál i Edmund Janda v řadách největší anarchosyndikalistické odborové organizace v dějinách českého anarchismu. Působil samozřejmě i v místní skupině ČFVO Žižkov. V létě 1908 bylo ovšem ČFVO státem zakázána a rozpuštěna pro anarchistickou činnost.

V řadách Vzdělávacího klubu „Pokrok“ se organizoval až do jejího zákazu související s vypuknutím první světové války v roce 1914.