JEN JEŠTĚ JEDNOU SAMSONE (František Hlaváček)

Jen zkoumej ty své dějiny, 
od starých dob po dnešní den,
ty bídný práce otroku,
jenž boháčům jsi vydán v plen
a uvažuj, přemítej, suď
o stavu svém chvilenku jen!

Co objevíš, to mysl tvou
pobouří a rozpálí krev
ve žilách tvých a v srdci tvém
vyšlehne spravedlivý hněv
silou rázem uvolněnou,
jak plamen z olejnatých dřev.

Ty dějiny tvé, otroku,
jediným mořem bídy jsou
a bojů krutých o bytí,
v nichž chtěl jsi dobýt volnost svou,
již tobě vzali zlosyni
násilím, lstí a vůlí zlou.

Ta celá tvoje minulost
je jedno pásmo křivd a běd,
jež odměnou jsi dostal vždy,
za práci svou a ještě teď
nimi jak dřív tě častuje,
ten ukrutný, ten panský svět.

Miliony již zemřelo
ve svatém boji předkův tvých,
zbito pochopy tyranů
a otrokářů bídných, zlých,
kteří se v krvi koupají
a z bídy tvé si tropí smích.  

Chceš lide, práce otroku,
v tom rabství věčně dlíti snad?
Chceš věčně nosit okovy
a k tomu klidit posměch, hlad,
co odměnu, jíž za práci tě
dává kapitál a stát?

Jen jednou ještě Samsone
pozvedni svou svalnatou páž!
Rozlam ta pouta otrocká
a silou svou rozdrť a sraž
tu lidomornou budovu
a v ní ať zhyne trapič náš !

HLAVÁČEK, František. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896