JINDY A NYNÍ (František Hlaváček)

 Za všech starých věků, 
bylo vždy člověku
činit s rotou zlou. —
Panstvo loupeživé,
statků, zlata chtivé,
lidstvo přepadalo,
majetek mu bralo
rukou ozbrojenou, vražednou.

V této době naší,
je však mnohem snazší
panský lup a plen. —
Na železném oři,  
od moře až k moři,
lupiči cestují,
plení, olupují
dnes celé země a každý den.

Lid co vypracuje,
hned mu zkonfiskuje
boss a plutokrat.
Loupeživé hony
se na miliony
denně pořádají
po celičkém kraji
a hle! — zákonem to chrání stát.

Jak se časy mění,
k víře skoro není
a přec pravdou je ! —
Co za život celý,
na lupu neměli,
rytíři loupežní,
jeden lupič dnešní
za den z dělníků — vypumpuje.

HLAVÁČEK, Frank. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896