Josef Hošek: Členům Sdružení horníků v Lánech a okolí! (1929)

Vyjádření revírního důvěrníka pro Kladenský uhelný revír za Sdružení československých horníků k pomluvám českých národních socialistů a odmítnutí jejich lži, že Sdružení hodlá vstoupit k bolševikům

Jménem revírního výboru v Kladně upozorňujeme naše členy v Pecinově a ve Stochově na následující: Stalo se, že v době stávky u nás prohřešili se dělnické cti a solidaritě tři bývalý soudruzi v odbočce lánské, kteří, ač nebyli po dobu stávky určeni k udržovacím pracím na dole, dali se zlákat vyzváním správy dolu a do práce docházeli. Poněvadž jim bylo známo usnesení odbočky, jak bude naloženo s členy takto se prohřešivšími, předešli svému vyloučení a ve prospěch národních socialistů a jejich Jednoty, chodí od člena k členu, pokud tito nejsou dostatečně zpraveni, z klamným tvrzením, že Sdružení horníků přestoupí ku komunistům. Přemlouvali pak naše členy ke vstupu do Jednoty horníků.

Upozorňujeme naše členy, že toto tvrzení, je zhola vymyšlené, že se o něčem podobném nejednalo, ani jednat nebude a členové odbočky lánské, pokud nedostali v poslední době našeho odborového časopisu, nechť se tímto prozatímním opatřením nenechají klamati a učiní znovu své přihlášení u předsedy odbočky Václava Sedláčka v Lánech. Revírní výbor žádá pak i členy odboček v Pecinově a ve Stochově, pokud se s členy lánské odbočky stýkají, aby jim o tomto prohlášení zpravili, případně jim dali přečísti náš časopis s tímto prohlášením. Proč se děje toto násilné verbování členů a proč klamnými předstíráním zpráv o Sdružení, leží na bíledni. Jednota horníků ještě v minulém období závodních rad získala přes 400 hlasů a tři mandáty, při volbách nynějších sehnala celkem 49 hlasů, mandát žádný. Tolik našim členům v odbočkách na vysvětlenou.“