JOSEF MIKOLÁŠEK: Z DOPISŮ Z LOS ANGELESKÉHO VĚZENÍ – O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH VE VĚZENÍCH, 10.díl

Přinášíme výňatek z delšího pojednání kamaráda Josefa Mikoláška (člena IWW), psané ve vězení v Los Angeles, krátce před jeho odchodem do San Diego, kamž odebral se, aby účast bral na zápase za svobodu slova a kde i užitečný život svůj dokonal, podlehnuv pěti ranám z revolveru policie, o které se domníval, že se umírňuje, jak z uvedeného vysvítá. (Zemřel 7.5.1912), dopisy byly otištěny v anarchistickém časopise „Volné listy“ č. 11 v New Yorku, 1. června 1912:

Ráno, po hladové snídani, vyváděni jsou vězňové ze svých cel, připnuty jim řetězy se železnými koulemi na nohou, řetězy a koule vážící 50 až 60 liber, a takto spoutáni voděni jsou do práce. Vycházejíce pomohou spatřit nad žalářem vláti americkou vlajku. Při práci obklopeni jsou dvounohými hlídacími psy, až po zuby ozbrojenými.

Tyto řetězové tlupy jsou příznakem kapitalismu a měly by býti vmodelovány umělci do svých děl, zvláště architektura měla by z nich postaviti pomníky na náměstí všech obcí, kde těchto bylo používáni, aby hlásaly budoucím pokolením památku věčného opovržení barbarským předkům.

Viděti tu možno útlé hochy i vetché starce, kteří toliko s napjetím všech svých sil pouta své vlekou.