JOSEF MIKOLÁŠEK: Z DOPISŮ Z LOS ANGELESKÉHO VĚZENÍ – VRAŽDA 11 ČLENŮ IWW VE VĚZENÍ VE SPOKANE POMSTĚNA!, 13.díl

Přinášíme výňatek z delšího pojednání kamaráda Josefa Mikoláška (člena IWW), psané ve vězení v Los Angeles, krátce před jeho odchodem do San Diego, kamž odebral se, aby účast bral na zápase za svobodu slova a kde i užitečný život svůj dokonal, podlehnuv pěti ranám z revolveru policie, o které se domníval, že se umírňuje, jak z uvedeného vysvítá. (Zemřel 7.5.1912), dopisy byly otištěny v anarchistickém časopise „Volné listy“ č. 11 v New Yorku, 1. června 1912:

Z počátku dopouštěli se policejní vrazi nejhrubších násilností na členech Průmyslového dělnictva IWW. V boji za svobodu slova ve Spokane, zpřeráženy některým členům IWW páteřní kosti, jiným rozbita lebka, jiným zase zpřeráženy žebra a mozí zase tak vyhladověni, že z toho 11 v krátku zemřelo.

Byli však pomstěni! Za krátký čas zastřelen náčelník policie města Spokane. Též odměny dostalo se i několika jiným psům, kteří hrubostí svou zvláště vynikali. Odtud povstalo heslo Západu: „Za jeden život revolucionáře, jiný život psa!“ A policie je si údělu svého vědoma.