Josef Niklásek: Vzhůru k práci

Kamarádi! Pražské skupiny Žižkovská, Karlínská a Nuselská přijaly tento návrh, který podáván i Vám venkovským skupinám abyste jej posoudili, přičinili se o jeho uskutečnění, přihlásili se k společné akci.

Každá skupina odeber jistý počet čísel „Nové Omladiny“, kterou obdrží za výrobní cenu a tyto čísla skupiny prostě rozdají.

Provádět se to bude takto: Kamarád některý stoupne si k továrně, a až půjde dělnictvo z práce, rozdá mu ona čísla a to provede vždy u jedné továrny třikráte, pak půjde k druhé a udělá to zas tak, a tak dlouho se to opakovat bude, až budou veškeré továrny a velké díly vystřídány. Rozumí se samo sebou, že se to bude dávat jen těm, o kterých bychom trochu věděli nebo mohli předpokládat, že jsou schopni uvědomění. A kde nejsou továrny rozdávejte prostě po domech nebo dílnách, na neděle a svátky ponecháte si pak okolní vesnice, do nichž uděláte agitační výlet; je-li tam hostinec zajděte do něho, rozdejte tam ona čísla. Jsou-li tam nějací hostí zapřeďte s nimi rozhovor nebo udělejte kratičkou avšak jadrnou přednášku, je-li mezi Vámi schopný kamarád. Není-li tam hostince, rozdáte časopis po domkách a bude se to činit také třikráte jako v místě. Jest mnoho lidí, kteří ani nevědí, že jsou zde také anarchisti a touto akcí zajisté rozšíří se nejvíce časopis a nejen to, lidé budou přesvědčeni, že nejsme tací jak nás dělají měšťácké listy a policie.

Jisto je, že bude-li čísti dělník časopis se zájmem a promyslí-li ho trochu, zajisté se přihlásí o další, a nejen to, ale pak bude také snadnější kolportáž při schůzích aneb jiných příležitostech. Přihlásil-li by se takový dělník, který by se o to zajímal, jest na Vás, byste jej pozvali do svých schůzek, kde mu co nejlépe, aby tomu porozuměl, vysvětlili proč jsme anarchisty a co chceme, odporučili mu naše  brožury a druhé časopisy.

Tuto akci je nutno provést celkově totiž všemi skupinami najednou, protož podávám ten návrh, abyste se o něm poradili a co nejdříve se přihlásili, neboť takovým pokusem můžeme  pak zajistit rozšíření našich listů a myšlenek.

Důvěrníci nechť svolají schůze skupin, hovoří se o tom návrhu a důvěrník nechť potom zodpoví dopisem tyto otázky:

1.Jest možno skupině súčastnit se této akce, nemůže-li proč?

2.Bude moci skupina začíti po oznámení hned, aneb kdy?

3.Mnoho-li čísel si odebere skupina, aby se mohla stanoviti výše nákladu?

4.Skupina vypočte si kolik tak míst by bylo, továren, vůkolních vesnic a kolik týdnů by to trvalo?( aby se pak náklad mohl snižovat)

5.Bude moci skupina platit předem aneb kdy? (neboť se musí platit pravidelně, abychom tím nepoškodili list v pravidelném vycházení)

6.Oznámiti kolportéra, který bude oznamován po dobu celé akce.

7.Jest nějakých námitek proti tomu?

Žádám  k vůli dobru, by veškeré skupiny zodpověděly tento otazník, správně vše vypsaly a doufám, že přičiníte se, aby tato akce počla v celých Čechách ale také mimo Čechy a nevyzněla na plano.

Přihlášky řiďte na mou adresu a já pak oznámím další akce, které budou podniknuty Prahou. Nemůžeme býti stále nečinnými, ale musíme si uvědomiti co jsme a co chceme a proto musíme ty naše myšlenky přiváděti hloub a hlouběji. Musíme naše veškeré časopisy takovouto akcí rozšířiti, neboť ty nejsou jen pro nás, abychom my se kochali krásnými články aneb hezkými básněmi a písničkami, proto se musíme především starat o to, aby to četli druzí a počali též chápat naše ideje.

Především také ukážeme měšťákům a našim protivníkům, jak mi prozatím propagujeme svoje myšlenky časopisy, kterými jim vyrazíme z ruky ten klacek, kterým se ohánějí řvouce to jsou pumaři, vrahové, zlosynové a c.j. Dejme jim tu příležitost, když nás neviděli ani neslyšeli, tak ať aspoň čtou o nás naše časopisy, kde se dovědí jací jsme pumaři a kdy až budeme házet pumy a pod.

Kamarádi, když se k něčemu hlásíme, tak je naší první věcí abychom se také stále a stále starali, aby naše myšlenky byly pochopeny dále a hlouběji, nesmíme se lekati žádných překážek, které se nám staví v cestu. Jen mužně v před přese vše a tak se dopracujeme výsledku.

Protož doufám kamarádi, že súčastní se veškeré skupiny této akce, po níž pak nastanou stále ostřejší a ostřejší, nečinnými zůstat nemůžeme. Jen mužnou silou dojdeme svého cíle!

Přihlášky zašlete nejdéle do 15. srpna 1906.

Josef Niklásek

Žižkov čp. 710.

razítko České federace všech odborů (ČFVO)