K NOVÉMU ROKU! (Josef Kesl)

Již opět mizí ve hlubině věků, 
pln strastí, běd a utrpení rok —
s ním bolné vzdechy spějí místo vděků
a v zrak se vkrádá hořkých slzí tok.

Co nadějí a tužeb v nezdar vzešlo
a o volnosti sladkých idei —
co snah, by lidstvo z poroby se vzneslo
vše noří se zas v novou naději.

„O, nový roku!” Dech se v prsou tísní
a ret se zdráhá v bolném záchvěvu,
by zapěl vzletně o neznámé písni
snad teskné — prosté, slastných projevů.

Co kouzla v Tobě! Novým Tebe zovou
co nového však v sobě skytáš nám ?
Či nový žal a trud a bídu novou,
neb síly chrabré vzdorující tmám ?

Nuž, ať cokoliv to. My přec v mysli mužné
a bez zoufání hledíme Ti vstříc,
nám útěchou jest: svit svobody luzné
že zaplane též v osmahlou nám líc.

Vždyť přece jednou vzejde ona záře,
jež věstiti má brzký lidstva cíl,
v němž soustředí se touha proletáře,
kde druh jak druh má volnost za podíl.

Již nemožno nám břímě rabství nésti,
ni v poníženi hanbě život vést,
duch raba z temnot cestu již si klestí
a símě pravdy počíná již kvést.

Tam, kde otupělý kdysi spánek,
zrak proletáře vížil věků řad,
dnes svoboda a volnost šíří stánek
a tmář by marně základů tam klaď.

Dnes vším, co tmářské postup vědy zmítá
a v lidstvu šíří spasný ideal:
že příroda všem stejná práva skýtá
a plamen blaha každému by plál.

Nuž, čelme tedy směle zbrklé chátře,
ať zbývající k cíli učiníme krok,
jenž tisíceré slzy lidu zastře
a slavíme tak první, šťastný „Nový rok”.

Josef Kesl.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 02.01.1897