K VŠEOBECNÉMU POVŠIMNUTÍ (1894)

Jak se nám z mnoha stran oznamuje, rozesílá známý štváč a pověstný intrikant Josef Kovář z New Yorku a více jiných výtečníků z tábora „Hlasu Lidu“ na spolky a soudruhy lživé a hanlivé dopisy, v nichž nejhanebnějším způsobem ostouzí, podezřívají a špiní soudruhy seskupené kolem „Dělnických Listů“ a při tom též všemožným darebáckým způsobem povzbuzují k boji proti Mezinárodní Dělnické Jednotě a podkopávají důvěru k „Dělnickými Listům“.

Následkem toho upozorňujeme všecky spolky a soudruhy na toto bídácké jednání bezectných štváčů a intrikantů, aby hanopisům takým nevěnovali žádného povšimnutí, nýbrž naložili s nimi tak, jak to škváry prolhaných a bezectných zákeřníků zasluhují. Proč nevystoupí proti nám veřejně?

Agitační výbor Mezinárodní Dělnické Jednoty

Tiskový výbor „Dělnických Listů“.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 03.03.1894, č. 18