Kalina Antonín Pravoslav (1873 – 1955)

Anarchista Antonín Pravoslav Kalina se narodil se 29. prosince 1873 v Čelákovicích. Otec Vincenc Kalina byl obuvnický mistr a matka Kateřina se za svobodna jmenovala Svobodová. Antonín Pravoslav Kalina se na Žižkově seznámil s Marií Dvořákovou z Karlína. Její otec byl tovární dělník Václav Dvořák a matka se jmenovala Marie Krásová. Nějaký čas spolu žili na Žižkově č.p. 796. 22. ledna 1900 se nakonec konala civilní bezvěrecká svatba na okresním hejtmanství na Žižkově. Za svědky jim šli anarchisté Josef Vrba a Josef Běloubek. Narodila se jim dítka: Josef (1896), Františka (1899), Libuše (1904), Marta (1906) a v roce 1911 dcera Marie, ta však ještě ve stejném roce umírá.

Byl začleněn do procesu s Omladinou v roce 1894, avšak pro nedostatek důkazů musel být osvobozen. Patřil mezi průkopníky anarchistických myšlenek a zařadil se mezi přední účastníky hnutí neodvislých socialistů – anarchistů. Stal se autorem významného dokumentu „Manifest anarchistů českých“ z roku 1896. Ten byl přijat  na anarchistické konferenci osmnácti anarchistických organizací, které existovaly na území Čech. Konference se konala 5. dubna 1896 v Hnidousích u Kladna. Ještě tentýž rok vyšel i jako brožura na Žižkově. Je také autorem brožury „Anarchie. Hospodářský, sociální a mravní princip“ z roku 1897. Obě publikace vyšly na Žižkově. K dostání byly na jeho tehdejší adrese ve Švihovského ulici č.p. 657 na Žižkově.

Antonín Kalina se organizoval do anarchistických spolků, jedním z nich byla i Vzdělávací beseda dělnictva stavebního pro Žižkov a okolí. Na valné hromadě konané 4. října 1895 byl zvolen předsedou. Tento spolek působil v letech 1892 až 1896.

Působil také jako redaktor anarchistického časopisu „Volný duch“ vycházející na Žižkově v letech 1894 až 1896. V redakci se sešel s Aloisem Věkoslavem Haberem, Karlem Auerem, Václavem Rendlem a Františkem Novákem. Jako stoupenec individualistického anarchismu společně s Haberem založili nový časopis „Nový kult“, který vycházel v roce 1897.

Na Žižkově bydlel do roku 1908, kdy se pak odstěhoval do Smíchova. Později se s anarchistickým hnutím rozešel a působil jako redaktor různých listů: Lounské Hlasy, Český jih, Smíchovské listy, Reforma, Moravsko-slezský deník a v letech 1922 – 1934 v orgánu živnostníků Národní střed. Z posledního pracoviště odešel do penze. Zemřel 29. prosince 1955 v Praze.

Kalina Antonín Pravoslav (1873 – 1955)