KDO REVOLUCI NEDĚLÁ (Josef Boleslav Pecka)

 (Předneseno při slavností českých a německých skupin Mezinárodní Dělnické Jednoty ve prospěch fondu Berkmanova, dne 31. ledna 1897 v Chicagu.)

Zas žaludek se ozývá a v těle značné kručení, 
nemáte páni žádný strach, až bída zuby vycení?
Čekáte co se se stane pak, slední až síla dělníkem
otřese ? Zhyne jako pes pod některým tím chodníkem.

Vždyť za jednoho padlého deset se hlásí rabů zas,
že k slávě vznesou kapitál a prodlouží mu žití čas.
Hoj znáte páni chamradi, jež před molochem uhne se
a rány hladu bičíkem ještě ve strachu nestřese?

Co máte páni v strachu bdít, před tímto práce kolosem, ten, jak se říká světa pán, koří se vám před nosem.
Kdo z jedné bídy v druhou štván, chytne se potom kostela jest slabý nerozumný rab — ten revoluci nedělá.

Ten revoluci nedělá, kdo pokorou a lokajstvím,
chce sílit panství molocha a živiti jej mozkem svým.
Ten revoluci nedělá, kdo plná ústa návrhů
na místo chleba, hladovým chce jenom nosit do trhu.

Ten revoluci nedělá, kdo zuří tiše za plotem
a klidně vleče jařmo dál bídného raba životem.
Ten revoluci nedělá, kdo strachuje se obětí,
před kapkou krve chvěje se, jak zřítí lze jen u dětí.

Ten revoluci nedělá, kdo místo boje hněv přidá
a v slepotě své lhostejně zájmy tyranů svých hlídá.
Ten revoluci nedělá, kdo prodajný tisk hltá jen,
jehož duch pro vše vznešené, literním jedem otráven.

Ten revoluci nedělá, kdo umí hodně nahlas klít,
však činem boje nechce se ni živou mocí zúčastnit.
Ten kdo nemá slzu vděku pro soudruha, jenž v boji paď sám stižen jařmem tyranie, zdráhá se vstoupit v chrabrých řad,

ten pokroku je překážkou, jíž odstranit nám úkolem přesvědčením, povzbuzením, pak nadšením a zápalem. Třeba sáhnout k donucení! Taký dělník jako děcko
za lesklý střep kapitálu obětuje sebe — všecko.

Ten revoluci nedělá, tyranům ruku kdo líbá,
před každým hloupým zákonem otrocky záda svá shýbá. Ten revoluci nedělá, kdo líně stoji v zástupu
když jsou žoldáci molocha po síle lidu na lupu.

Ten revoluci nedělá, kdo svého pána v úřad zve,
do rukou jemu důtky dá a sám nastrčí plece své.
Kdo revoluci dělat chce, nechť vezme sobě pro pušku některého vyssavače k odstranění na mušku.

Josef Boleslav Pecka.