Klátil Václav (1879-?)

Odborář a anarchista Václav Klátil se narodil 22. července 1879 v obci Řisuly u Slaného. Jeho rodiče pocházeli z Malkovic nedaleko Slaného. Mladá středočeský dělník se na přelomu milénia vydal do kraje pod Krušnými horami, za vidinou lepšího výdělku.

V roce 1901 dorazil do Hostomic nad Bílinou. Na některém z místních dolů poprvé sfáral do útrob země dobývat uhlí. Mezi místními horníky se začal seznamovat s myšlenkami anarchismu, aby se nakonec stal stoupencem tohoto hnutí dělníků.

Začal docházet na schůze místního uskupení anarchistů Všeodborového hornicko hutnického a vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“, který v Hostomicích fungoval v rozmezí let 1896 až 1914.

Prostřednictvím něj se stal také členem místní odbočky anarchosyndikalistického svazu České federace všech odborů a k ní přidružené Hornické federace, jejíž členem byl až do léta roku 1908, kdy byly obě odborové organizace zakázány a rozpuštěny jako státu nebezpečné.

Václav Klátil v duchu anarchistického hesla „Ani boha, ani pána“, přestal věřit v boha a vystoupil z katolické církve. Stal se tak jako většina příslušníků tohoto hnutí bezvěrcem, zapřisáhlým nepřítelem kléru a Říma.

Ve stejném roce si při bezvěrecké svatbě oženil s Josefou Klátilovou, která se narodila 19. října v Duchcově. Josefa již byla vdovou, a tak si přiženil i dceru Marii Jirousovou, narozenou 13. září 1904 v Želénkách u Duchcova. Marii a Václavu Klátilovi se 5. června 1913 narodil vytoužený syn Jaroslav Klátil.

Represe anarchistického hnutí nezůstala jen u pokusu rozbít anarchosyndikalistické aktivity na pracovištích. Obava úřadů před vzmáhajícím bojem za české školy místní českou menšinou zorganizovanou pod touto bojovnou anarchistickou organizací byl zřejmě hlavní příčinou jejího zákazu. Anarchisté však nevedli jen tyto boje, silný důraz byl kladen také na antimilitarismus. A tak v květnu 1908 spustila rakouská policie zátah na duchcovské anarchisty za rozšiřování antimilitaristických plakátů. Rozjely se domovní prohlídky, šikanování a konfiskace. V mostecké věznici skončilo několik anarchistů. Hnutí přirozeně rozjelo solidární finanční sbírky na podporu uvězněných a jejich rodin. Stranou nezůstal ani Václav Klátil, který tyto sbírky pořádal mezi dělnictvem v Hostomicích.

Václav Klátil nepatřil mezi přední členy hnutí, nebyl velkým řečníkem ani organizátorem, byl prostý dělník prodchnutý anarchistickými ideály a jeho každodenní činnost byla zaváta neúprosným během času.

Po první světové válce nacházíme Václava Klátila stále v Hostomicích, kde bydlí se svojí rodinou na adrese Ohníčská ulice č.p. 106. Pracoval jako horník, profesí kopáč na dole Rudaiy II u Bíliny.