KNIHA „BLAHOBYT VŠEM“ SE STALA STĚŽEJNÍM DÍLEM PETRA KROPOTKINA

Kniha „La Conquête du Pain“ (Dobývání chleba), v anglickém překladu „The Conquest of Bread“ byla vydána ruským anarchistou a teoretikem hnutí Petrem Kropotkinem v roce 1892.

Čeští anarchisté jako název použily jednu z kapitol a nazvaly knihu „Blahobyt všem“.

Toto dílo se stalo jeho nejznámějším pokusem o systematické vysvětlení podstatných zásad anarchokomunismu. Zveřejnění tohoto Kropotkinova díla bylo zlomovým okamžikem v anarchistických dějinách, protože to bylo poprvé, co byla veřejnosti k dispozici dokončená a podrobná teoretická práce anarchokomunistické teorie. Publikace textu posunula těžiště anarchismu od individualistických, vzájemných a kolektivistických proudů k sociálním a komunistickým tendencím. Tento posun se ukázal být jednou z nejtrvalejších změn v historii anarchismu, protože anarchismus se vyvíjel po celé 20. století a jeho pevnými referenčními body byly Kropotkin a jeho kniha „The Conquest of Bread“.

Kropotkin původně psal text ve francouzštině a publikoval ve francouzském časopise „Le Révolté“, kde působil jako hlavní redaktor. Poprvé vyšlo roku 1892 v Paříži s předmluvou italského anarchisty Élisée Recluse, který také navrhl název. Po svém vydání ve Francii ho zanedlouho vydal Kropotkin v londýnském anarchistickém časopise „Freedom“ jako serializovanou verzi v angličtině v letech 1892 -1894.

„Blahobyt všem“ měl dopad daleko přesahující Kropotkinův vlastní život, hrál významnou roli v anarchistických milicích španělské občanské války a inspiroval anarchistickou historii, teorii a praxi v průběhu 20. století. Po vnímaném neúspěchu marxismu-leninismu v Sovětském svazu začali někteří myslitelé považovat knihu za prorockou, přičemž Kropotkin očekával mnoho úskalí a porušování lidských práv, k nimž by při centralizaci průmyslu došlo.