Kobrčová Marie (1894 – 1970)

V anarchistickém hnutí nebyli aktivní výhradně jen muži. Mezi anarchistky a aktivní bezvěrkyně se zařadila na počátku minulého století také středočeská rodačka Marie Kobrčová.

Narodila se 14. října 1894 v obci Veletov nedaleko Kolína. Avšak většinu života prožila v severočeské hnědouhelné pánvi v Želénkách u Duchcova. Do Želnének se přistěhovala už v roce 1900.

Jejím manželem se stal mladý anarchista a člen České anarchistické federace Josef Kobrč, narozený 10. prosince 1884 v Ratenicích u Poděbrad. Josef Kobrč pracoval po celý život jako horník, Marie byla v domácnosti a starala se především o výchovu jejich ratolestí.

První dítko František Kobrč se narodilo 1. listopadu 1912. Brzy následovala dcera Vlasta Kobrčová na jaře 3. března 1914. Třetí potomek se jim narodil až po válce, byla jí dcera Jiřina Kobrčová a bylo to 1. zářijový den roku 1920.

Ústřední aktivitou tehdejšího anarchistického hnutí se stal boj proti klerikalismu a církevním dogmatům. Anarchisté sváděli také boj za sekularizaci školství. Dne 18. listopadu 1912 je na stránkách „Zádruhy“ otištěna přihláška pro anarchisty bezvěrce s výzvou k vystupování z katolické církve a přihlášení se k Federaci bezvěrců ČAF. Učinila tak i Marie Kobrčová společně s manželem Josefem, kteří jako bezvěrce zapsali i své děti.

Oba se stali aktivní v místní skupině při České anarchistické federaci, která působila do vypuknutí první světové války v roce 1914. Ta po první světové válce navázala na činnost a pomáhala v roce 1919 znovuobnovit Skupinu bezvěrců v Želénkách.

Po federalizaci anarchistických bezvěreckých skupin se Marie Kobrčová stala členkou vzniklého Svazu socialistických bezvěrců.

Zapojila se rovněž do činnosti Federace českých anarchistů komunistů vedenou Bohuslavem Vrbenským ještě v rámci České strany socialistické, kde anarchisté vytvořili vlastní anarchokomunistickou frakci. Po odchodu z ČSS si anarchokomunisté v roce 1923 založili vlastní uskupení Nezávislou socialistickou stranu dělnickou (NSSD), někdy též známou jako Socialistické sjednocení. NSSD čítalo asi 10 000 členů (Luisa Landová Štychová uváděla dokonce 30 000).

Marie Kobrčová se zařadila mezi ně a poté, co se v roce 1925 rozhodnuli vstoupit do komunistické strany, pomáhala zakládat i místní buňku KSČ v Želénkách. Pro „anarchistickou úchylku“ byla jako většina „Vrběňáků“ v roce 1929 vyloučena v rámci bolševizace strany.

Po první válce bydlela rodina Kobrčova v Želénkách v domě s číslem popisným 61, po roce 1945 poté Zabrušanech v č. p. 27. Tam 7. října 1959 zemřel Josef Kobrč. Marie Kobrčová jej o mnoho let přežila a odešla navždy 8. června 1970 v Mostě. Pochována byla vedle svého muže na hřbitově v Zabrušnech.

Kobrčová Marie (1894 – 1970)