Konference anarchistů bezvěrců 12.srpna 1906 v Záluží

Anarchisté a bezvěrci z Mosteckého okresu svolali na 12.srpna 1906 konferenci bezvěrců do spolkového hostince „Mostecká pivnice“ v Záluží u Mostu na devátou hodinu ranní. Svolavatelem byl anarchista Vojtěch Šedivý. Důvody konference sdělují na stránkách svolavatelé následovně:

„Kamarádi bezvěrci okresu Mosteckého! Jak vám známo nebéře c. k. okresní hejtmanství na vědomí oznámení o vystoupení dítek našich, které nejsou ještě 7 roků staré. Chcete-li aby i o této věci jasno byli, jest povinností každého místa, aby konferenci onu obeslalo.“