Konfiskace většiny čísel anarchistického časopisu Práce v roce 1906

Konfiskace postihly skoro všechna čísla anarchistického časopisu Práce v ročníku 1906, v květnu dosáhla cenzura takové podoby, že k tomu redakce na titulní straně vydala prohlášení, v němž upozorňuje na neuvěřitelný výkon policejních orgánů, které májové vydání Práce dokázaly v tiskárně zabavit za pouhé tři minuty. Práce podle prohlášení podléhá konfiskaci za všech okolností, neboť „policejní zřízenci přiznaně hlídali tiskárnu po celý den a na osobách, které odnášely z tiskárny objednané tiskoviny, vyzvídali, zda nenesou čas. Práci“.

Podrobnější popis konfiskační praxe pak můžeme nalézt i v cenzurou dotčeném prvomájovém čísle 1. máj revolucionářů 1906: „Báječný rekord! Za 3, no připustíme za 4 minuty následující výkon spojených sil: Censor přečetl 16 stran, nařídil konfiskace a policejní koncipient Slavíček doběhl (snad) z nejbližšího komisařství (vzdáleného nejméně 5 minut na kole) a zabavil dosud vytištěné exempláře.“

V souvislosti s touto cenzurní příhodou se redaktoři Michael Kácha a Fráňa Šrámkem ocitli znovu před soudem. Průběh těchto událostí popisuje Karel Drzka v článku uveřejněném v amerických Volných listech:

Zatím vyšlo 9. číslo časopisu Práce. A persekuce triumfovala. Dvě minuty po předložení k censuře opakovalo se brutální sprosťáctví páně Slavíčkovo opět. Kácha, který odnášel konfiskovaná čísla, postřehl návštěvu policie a utekl na schodiště domu, v jehož přízemí tiskárna Ventova se nalézá, marně se snažiti ukrýti exempláře. Konečně je ukryl na záchodě, ale jeho odchod z domu byl postřehnut špicly; komisař nařídil prohlídku celého domu a zabavil opět celý náklad. Číslo bylo zabaveno hlavně pro přiložený článek E. Giraulta Proti militarismu (La brosse lu l’air), pro III. část Kropotkinovy Pařížské komuny a pro báseň J. Opolskýho Ferenz Koszut… Minuly klidně dva dny, aniž by se bylo něco přihodilo.

1.května bylo Káchovi sděleno, že zabavené články obsahují devět zločinů, a po domovní prohlídce, při níž se nic kompromitujícího nenašlo, ale mnoho rukopisů do příštího čísla bylo zabaveno, byl přes protesty, že je po operaci slepého střeva, zatčen.