Kos František (1867 – 1946)

Severočeský anarchista František Kos se narodil dne 21.února 1867 v malé obci Tasice u Ledče nad Sázavou. Domovskou obcí se mu stala vesnice Malčín u Habrů na Vysočině. Také on se vydal na český sever, kde pobýval na několika místech. Povoláním byl tavič skla, a jako sklářský dělník se živil do roku 1914.

Jeho manželkou se stala Marie Kosová, která se narodila dne 21.září 1890 v Záluží u Mostu, kde se také nejspíše seznámili. Dne 19.dubna 1917 se jim narodil syn Ladislav Kos v Nových Veneřicích na Mostecku.

Většinu svého života strávil v Košťanech u Teplic, kam se přistěhoval společně se svoji ženou a synem v roce 1921. Bydlel na adrese Košťany č.p. 338. Tehdy pověsí na hřebík sklářství a nechal se zaměstnat u Československých státních drah, jako průvodčí vlaků. Jeho domovskou stanicí jsou nedaleké Hroby.

Také Františka Kosa uchvátila anarchistická myšlenka a naděje na změnu společnosti ve prospěch neprivilegovaných tříd. Na počátku století se zapojuje do místního anarchistického hnutí, stejně jako mnoho jeho dělnických kolegů v okolí.

Když v roce 1904 vznikla Česká anarchistická federace, vstupuje do jejich řad. Stává se členem místní skupiny České anarchistické federace, která v Košťanech šíří anarchistické časopisy mezi dělnictvem, především jejich publikační orgán Práci, po jejím zániku anarchistický list Zádruha. Pořádají vzdělávací přednášky a veřejné schůze, a také například zorganizují v Košťanech anarchistický 1.máj v roce 1913.

Anarchistické hnutí se velkou měrou zaslouží o rozvoj bezvěreckého hnutí a propagaci ateismu, který v severočeském hnědouhelném revíru zapustí pevné kořeny. Také František Kos vystupuje z katolické církve a stává se přesvědčeným bezvěrcem a aktivním členem místní Skupiny bezvěrců působící při České anarchistické federaci, která pracuje do vypuknutí I.světové války, kdy je rozpuštěna a zakázána. Přestože vystoupení z katolické církve a přihlášení se k bezvěrectví znamenalo pro anarchisty mnohé potíže ze strany úřadů a zaměstnavatelů, učinil jej František Kos veřejně na stránkách anarchistického listu Zádruha v čísle z 18.listopadu 1913, kdy se přihlásil do seznamu Federace bezvěrců při ČAF.

Po válce se zapojil do obnoveného hnutí anarchistů bezvěrců a místní skupiny bezvěrců. Po ustanovení Svazu socialistických bezvěrců, se místní skupina bezvěrců anarchistů federalizuje a František Kos, se tak stal i členem této organizace.

Anarchista a bezvěrec František Kos umírá ve věku 79 let dne 6.ledna 1946 a je bezvěrecky pochován na místním starém hřbitově v Košťanech.

Kos František (1867 – 1946)