Křeček František (1874 – ?)

Dalším anarchistou z Českobrodska byl František Křeček, který se 26. března 1874 narodil v Kolovratech u Říčan. Jeho manželkou se stala Josefa Hrušáková, narozená v roce 1969. Do Prahy se mladý pár přistěhoval někdy v průběhu roku 1896, od 15. února 1898 je policejně hlášen na Žižkově. Usadil se na Žižkově v domě s číslem popisným 507. Za pár měsíců na to, dne 25. září 1898 se berou v nedalekých Olšanech. Živí se jako kožešník, obchodní sluha a jeden čas provozuje i vlastní živnost obchod s žehlícími a pracími stroji.

Na Žižkově se František Křeček zapojil do hnutí neodvislých socialistů – anarchistů. Stal se spolupracovníkem Viléma Körbera, Aloise Věkoslava Habera a Antonína Pravoslava Kaliny. Ještě ten rok vstupuje do Vzdělávacího klubu „Pokrok“ na Žižkově. Na valné hromadě 16. ledna 1900 je zvolen dokonce předsedou. Zároveň vstupuje do dalšího anarchistického spolku Vzdělávací beseda „Volnost“ pro Karlín a okolí. Na valné hromadě 22. února 1897 je zvolen předsedou. Tento post pak zastává ještě dvě volební období a to až do roku 1899, kdy je spolek úřady zakázán v rámci perzekuční vlny proti anarchistickému hnutí. Tento spolek byl úzce navázán na list „Volný duch“.

V roce 1900 se František Křeček stěhuje na nějaký čas do Královských Vinohrad, kde si otevírá již zmiňovaný obchod. Tento rok se mu narodil také syn Vladimír.

František Křeček byl taktéž redaktor anarchistického časopisu „Nový kult“. Později jej nalézáme jako člena anarchosyndikalistické organizace Všeodborového dělnického sdružení „Ochrana“, které fungovalo v letech 1910 – 1914.