KROPOTKINOVO DÍLO „BLAHOBYT VŠEM“ V ČESKÉM JAZYCE VYŠLO JIŽ V ROCE 1897, NAPOSLEDY 1900

Kniha proslulého ruského teoretika anarchistického komunismu Petra Kropotkina „Blahobyt všem“, vyšla naposledy v českém jazyce už bezmála před 120 lety. Psal se tehdy rok 1900, kdy brněnský anarchista Jan Opletal vydal druhé vydání tohoto zásadního spisu pod názvem „Blahobyt pro všechny“ ve vydavatelství anarchistického listu „Matice Svobody v rámci tzv. „Socialistické knihovny“.

Kdy každý měsíc vyšel sešit ve dvojarchovém formátu. Pak si ji odběratelé mohli nechat svázat, co bylo běžnou praxí. Vydávat dílo ve formě sešitu mělo několik důvodů, jak ekonomické, kdy bylo možné dílo dostat k chudým dělníkům za jim dostupnou cenu. Jeden sešit stál 5 krejcarů. Tak druhým důležitým faktorem byla hrozba cenzury a následné konfiskace celého nákladu, na kterou anarchisté v Rakousku museli čelit neustále a byla likvidační. Pokud by „Matice svobody“ vydala dílo jako knihu a ta propadla konfiskaci, celý náklad by byl zabaven policií a zničen. Došlo by k velkým finančním ztrátám a tak bylo schůdnější je vydat v sešitech, jejichž zabavení „tolik nekrvácelo“.

Jmenovaný spis publikoval Petr Kropotkin roku 1892 ve francouzštině pod názvem „La Conquite du Pain“, co v doslovném překladu znamená „Dobývání chleba“.

V České jazyce byla poprvé vydána poměrně zanedlouho v roce 1897 českými anarchisty v USA. Vyšla nákladem „Dělnických Listů“ v New Yorku v rámci Mezinárodní Dělnické Jednoty, což byla česká sekce anarchokomunistické internacionály International Working People Association (IWPA). Ve stejném roce a v průběhu roku 1898 byla vydána v podobě sešitů o formátu dvojarchu (ty si pak odběratelé dali svázat do knihy), ale zároveň byla asi pro 3000 odběratelů tohoto listu publikována jako seriál. Jelikož by rakouská cenzura vydání tohoto díla znemožnila, byla posléze tajnými cestami dopravována a šířena mezi dělnictvem v Čechách.

Kdo se vůbec zasloužil o překlad „Blahobytu všem“ z francouzské jazyka do češtiny? V roce 1897 jím byl český anarchista Václav Kudlata, redaktor „Dělnických Listů“ a člen IWPA. V roce 1900 když začalo být publikováno toto dílo s názvem „Blahobyt pro všechny“ v rámci „Socialistické knihovny“, uvádí se od vydavatelstva, že práci Kropotkina volně přeložil D. Podle všeho se jednalo o předního severočeského anarchistu a hornického odborového předáka Václava Draxla z Duchcova, s nímž se Jan Opletal dobře znal. Václav Draxl později jako redaktor „Hornických listů“ zajišťoval překlady z francouzštiny. Ve Francii pobyl za prací dokonce několik let a podílel se zde i s dalšími českými anarchisty na hornické stávce.