KU PŘEDU (Josef Boleslav Pecka)

(nápěv na melodii „Bývalí Čechové …“)

Ku předu, dělníci,
již přichází čas.
Práce bojovníci,
stavte se v boj!
Ku předu, ku předu,
do našeho středu
kvapte ve boj!

Zápas nám nastává
za volnost tuhý.
Za chléb a za práva,
Za práci v boj!
Ku předu spěchejme,
zdržet se nedejme,
kde náš je voj!

J. B. Pecka

Josef Boleslav Pecka (1849 – 1897)