MÁJOVÝ STROMEK PRO DĚLNICKÁ DÍTKA V MOSTĚ (1892)

V Mostě pořádá na 1. května 1892 „Všeobecný dělnický vzdělávací spolek“ májový stromek, z nějž budou podělovány dítky spolkových členů. Členové, kteří mají dítky, se žádají, by je s udáním stáří každého u některého z podepsaných co nejdříve ohlásili. Zároveň prosíme příznivce spolku, kteří nějakým dárkem na stromek přispěti by chtěli, odevzdati je též n některého z podepsaných, za něž se jim předem již vřelé díky vzdávají.

Josef Svoboda, Jezerní ulice č. 607 v Mostě

Václav Fajtl, Teplická silnice č. 723 v Mostě

Emilie Elsnicová, Mlýnské příkopy č. 697 v Mostě