Manifestační schůze proti kartelů obchodníků 4. sprna 1907 v Komořanech

Do Komořan u Mostu svolali anarchisté na neděli 4. srpna 1907 manifestační schůzi proti tvořícímu se kartelu místních obchodníků a domácích pánů a pro založení kooperačního podniku. Za anarchisty vystoupil na schůzi Karel Vohryzek, za sociální demokraty byl pozván Aster. Jak dosvědčuje zpráva v periodiku „Komuna“: „Na schůzi pozváni sociální demokrat Astr, propadlý kandidát poslanectví za duchcovský okres a kamarád Vohryzek, aby každý ze svého stanoviska vyložil, jak si založení takového dělnického podniku představuje, Astr se však nedostavil, za to poslal místnímu důvěrníku sociálně demokratické strany dopis, ve kterém dle obsahu (neboť úplný obsah se tají) prohlašuje, že není mu možno referovati o témže předmětu vedle kamaráda Vohryzka. Pro dojem, jakým tento dopis působil mezi vlastními straníky, je příznačné, že sám důvěrník občan Strejc se následkem tohoto dopisu vzdal své funkce a ze strany sociálně demokratické vystoupil. Po dopolední veřejné schůzi, na které referoval kamarád Vohryzek, uspořádána schůze důvěrná, na které usneseno, podnik založiti na zásadách doporučených kamarádem Vohryzkem, to jest předně nevyplácet dividend, nezačíti, pokud podíly nebudou úplně splaceny, nakupovati a prodávati za hotové a prodávati výhradně jen členům. Přihlášku členství učinilo prozatím 60 osob z Třebušic a z Komořan. Přejeme novému podniku mnoho zdaru.“

Dělnické potravní družstvo „Sdružená síla“ v Třebušicích