Maršák Josef (1871 -?)

Anarchista Josef Maršák se narodil v roce 1871 v Sázavě v okrese Kutnohorském. V roce 1895 se vydal z rodné Sázavy do Prahy, kde se ještě tentýž rok usadil na Žižkově. Na Žižkově požádal také o přidělení domovské příslušnosti, tu obdržel 24. srpna 1906. V Praze začal pracovat jako zřízenec okresního ústavu práce. Jeho chotí se stala Božena rozená Běhounková. Na Žižkově působil do roku 1909.

Na Žižkově se seznámil s myšlenkami neodvislého socialismu – anarchismu kolem proslulého Viléma Korbera. Stal se zakládajícím členem Vzdělávacího klubu „Pokrok“ na Žižkově, který byl založen 14. července 1896. Na ustanovující valné hromadě konané 7. ledna 1897 byl zvolen za vůbec prvního předsedu tohoto anarchistického spolku. Podruhé byl zvolen na post předsedy spolku 26. července 1899. Vyzkoušel si také funkci jednatele spolku, kdy byl zvolen za druhé jednatele na valné hromadě 11. ledna 1897. Členem spolku byl do roku 1909.

Vzdělávacího klubu „Pokrok“ byl v letech 1904 až 1908 členskou sekci anarchosyndikalistického svazu České federace všech odborů (ČFVO) a tak se i Josef Maršák stal aktivním anarchosyndikalistou a členem ČFVO, nejúspěšnější anarchosyndikalistické organizace v dějinách českého anarchismu. Na svém vrcholu ČFVO čítala na 4000 členů ve 130 odborových organizacích a skupinách. Josef Maršák byl aktivní krom zmiňovaného spolku i v místní skupině ČFVO Žižkov.

Po perzekučním zásahu proti anarchistům v roce 1908 a rozpuštění ČFVO se stahuje do ústraní a stěhuje z Prahy, neznámo kam.